Projecten

Is een eerste screening mogelijk op basis van de pitch?

Dan hoeven we geen blauwdruk e.d. te maken als het project toch niet in aanmerking komt.

Ja, dat is mogelijk via een check-in. Je kan een moment vastleggen via de website. Je kan ook steeds een vraag sturen naar gzg@vlaanderen.be.

Kunnen ook voortrajecten het voorwerp uitmaken van een subsidiedossier?

Bijvoorbeeld het definiëren van een nieuw dienstverleningsconcept en de opmaak van een migratieplan om dat te implementeren. Past dat in het type project innovatief concept?

Jawel, het project dat jullie willen aanpakken, valt onder de noemer innovatieve concepten (oproepen 1 en 4). Idealiter zet je dit project in een volgende oproep verder met een nieuwe aanvraag om je concept effectief te implementeren via een thematisch traject. Hou dus rekening met de timing van de volgende oproepen.
 

Mag een subsidieaanvraag ingediend worden voor projecten die lopen of al gerealiseerd zijn?

In principe kunnen subsidies enkel toegekend worden voor projecten die nog niet gestart zijn. Soms kan het wel voor lopende projecten, zolang het project in voorbereiding is en voor die voorbereiding geen subsidie wordt aangevraagd. Of voor de uitbreiding van een bestaand project wanneer deze uitbreiding nog niet gegund is.

Als ons project niet geselecteerd wordt voor subsidiëring, kunnen we bij een volgende oproep hetzelfde project opnieuw indienen?

Er zijn maximale budgetten vastgelegd per oproep. De projecten die het best scoren tegenover de vastgestelde criteria worden gesubsidieerd tot de grens van het budget bereikt is. Als je project bij een bepaalde oproep niet gesubsidieerd wordt, kan je dat project opnieuw (verbeterd) indienen bij een volgende relevante oproep. Je kan dat doen voor dezelfde omvang/complexiteit (bv. Een tweede keer als innovatief concept) of voor een volgende fase van je project (thematisch project of grootschalige transformatie). 
 

Worden aanpassingen aan gebouwen en (fysieke) infrastructuurwerken gesubsidieerd?

Nee. Welke kosten ingebracht kunnen worden vind je terug in de Begeleidingsgids.

Is het vervangen van de volgende materiële zaken een thematisch project?

•    onze vaste werkplekken vervangen door een laptoppark voor thuisgebruikers 
•    onze vaste telefooncentrale op het gemeentehuis vervangen door een cloud-telefonieoplossing
•    ons on-premise datacenter migreren naar een cloudoplossing

Het GzG-programma subsidieert projecten, geen aankopen. De aankoop van een bepaald systeem, voorwerp of software zijn wel kosten die kunnen worden ingebracht.