Oproep 6

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de werkplek van de toekomst.

Omvang

Je wil grootschalige veranderingen doorvoeren aan een omvattend aantal processen. Je hebt een duidelijke visie hoe je dit wil aanpakken en je bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

Oproep actief van 21 maart 2022 tot en met 10 juni 2022
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 13 juni 2022 en 8 juli 2022

Bij subsidiedossiers voor grootschalige transformaties kan de aanvrager verzocht worden zijn aanvraag mondeling toe te lichten aan de jury. 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie Het gaat om een meerjarig project dat je kan afronden tegen uiterlijk 31 december 2025.

 

Subsidie

Maximaal 2 miljoen euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.