Invullen van de templates

WAT GEEF JE BEST AAN ALS DOELGROEP ALS DIE ALGEMEEN ALLE BURGERS IS (IEDEREEN KAN ER GEBRUIK VAN MAKEN), MAAR ER EXTRA AANDACHT IS VOOR DE DIGITAAL ZWAKKEREN?

Als je dienstverlening geen onderscheid maakt tussen doelgroepen, spreek dan gewoon van “de burger”. Als er extra aandacht is voor digitaal zwakkeren, lijst je die best op. Als die lijst erg lang is, groepeer ze dan in categorieën.  Als de pitch niet alle doelgroepen kan omvatten, dan zal de impactmap ze wel duidelijk maken. 

BIJ EEN GROOTSCHALIGE TRANSFORMATIE GA JE MEERDERE DOELGROEPEN HEBBEN, MEERDERE VERNIEUWINGEN... MAAK JE DAN MEERDERE PITCHES?

We zien hier twee opties: ofwel probeer je de visie in één pitch te vatten en verfijn je via de andere templates, ofwel stel je meerdere pitches op als het niet mogelijk is om alles in één pitch te vatten. Hou daarbij wel rekening met de verwachting van de jury dat er meestal één pitch per project is. Hou het aantal pitches dus zeker beperkt.

WORDEN MEDEWERKERS VAN EEN GEMEENTELIJKE DIENST ALS DOELGROEP GEZIEN IN EEN PITCH/IMPACTMAP?

In de pitch gaat het steeds over de burger/ondernemer/vereniging.

In de impactmap kan je medewerkers noteren als stakeholder in eigen organisatie. De burger moet als doelgroep centraal staan in je projectaanvraag, ook als het gaat om ‘werkplek van de toekomst’. Onder vernieuwde werkplek verstaan wij niet de verbeterde werkruimte maar de toegankelijkheid van de dienstverlening doordat medewerkers bijvoorbeeld ter plaatse in het bejaardentehuis de burger gaan helpen.
 

WAT ALS JE REEDS EEN SERIEUS AANTAL PROJECTEN UITGEVOERD HEBT, IS HET OKÉ OM DEZE NOG MEE OP TE NEMEN BIJ DE VISIE?

In de aanvraag kan het helpen om de overkoepelende context mee te geven. Op die manier kan je aantonen waarom een bepaald project wordt uitgewerkt, welke onderdelen al uitgewerkt zijn, hoe dit project zich situeert in een digitalisatiebeweging, …

Projecten die al uitgevoerd zijn of al lopen komen niet in aanmerking voor een subsidie.
 

PITCH: Bij een samenwerking kan het zijn dat hetzelfde project eerder 'nieuw' of 'vernieuwend', afhankelijk van het bestuur. Richten we ons op het bestuur dat de grootste sprong maakt?

Ja, omdat het bestuur dat de grootste sprong zal maken ook het meest representatief is voor de omvang van de uitwerking. Zo is het ook makkelijker om aan te tonen waar de middelen naartoe zullen gaan. Voor besturen die al verder staan, kan er dan in het aanvraagdossier vermeld worden dat zij bepaalde stappen kunnen overslaan. Uiteindelijk zal de jury oordelen in functie van de visie en die is “de lokale besturen vooruithelpen in burgergerichte dienstverlening via digitalisering”.

IS EEN IMPACTMAP PER GEMEENTE NODIG ALS DE HUIDIGE WERKWIJZE VERSCHILT?

Het is niet nodig om een impactmap per gemeente in te vullen; het is de toekomstige werkwijze die telt.  Beschrijf dus de impact vanuit de toekomst. Bij de deliverables kunnen er eventueel kleine verschillen zijn. Je kan eventueel abstractie maken van bepaalde onderdelen van het dienstverleningsproces, dan is het niet nodig om verschillen met de werkwijze van andere gemeenten te beschrijven.
 

SUCCES-METING: MOET JE DE INSCHATTINGEN OMTRENT HUIDIGE WAARDE/DOELWAARDE KUNNEN ARGUMENTEREN IN DE TEMPLATE?

Ja, in beperkte mate. Hergebruik zoveel mogelijk documenten die aan de basis liggen van de huidige waarde en doelwaarde. Deze kunnen toegevoegd worden in het begeleidend dossier, of als bijlage, zodat de jury ziet waarop jullie je baseren. Het is beter dit niet in de template zelf aan te vullen.