Samen digitaliseringsprojecten uitwerken

Heb je een idee of initiatief dat je samen met andere gemeenten wil uitwerken? Laat het ons weten, dan publiceren we je idee op deze website zodat geïnteresseerde gemeenten kunnen reageren.

Je persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres worden niet op de website gepubliceerd, evenmin als eventueel andere gemeenten die aan het project zouden deelnemen. 

Wanneer een idee wordt gepubliceerd op de website, kunnen andere gemeenten aangeven geïnteresseerd te zijn. Je ontvangt hier een e-mail van zodat je contact kan opnemen met de geïnteresseerde gemeente. Je e-mailadres wordt niet rechtstreeks gedeeld met andere gemeenten. 

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren. 

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden. 

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring. 

We sturen je een bevestigingsmail dat we je projectvoorstel goed ontvangen hebben. Krijg je die bevestigingsmail niet te zien in je inbox, controleer dan zeker je spamfolder. Wanneer je het verzendadres van de mail als veilig aanduidt, zullen toekomstige mails niet meer in je spamfolder terechtkomen.

Beeld-CAPTCHA
Bijvoorbeeld, ik ben geen bot.