Hefboomeffect in oproep 1

Met het oog op een maximale impact van de gesubsidieerde projecten motiveren we de lokale besturen om projecten samen uit te werken en de opschaalbaarheid en connectiviteit van hun oplossingen te verzekeren.

Samenwerking

De lokale besturen gaan voluit voor samenwerking. 

Gemeente zonder gemeentehuis-oproep 1 deelnemers

De 11 gesubsidieerde projecten van oproep 1 worden door 46 unieke initiatiefnemers uitgewerkt. 


De gemiddelde grootte van een samenwerkingsverband: 6,5 lokale besturen.

Het meest uitgebreide samenwerkingsverband brengt 16 besturen samen.

 

Maar daar blijft het niet bij. Vanuit een helicopterview over alle ingediende projecten waakt de jury over de complementariteit van de projecten. Met het oog op een maximale impact verwijst de jury een aantal geselecteerde projecten door naar andere (niet-geselecteerde) lokale besturen met gelijklopende interesses met de bedoeling die actief te betrekken. 

We zien ook een evenredige deelname van grote en kleine besturen. Typerend is dat de rol van penhouder binnen een samenwerkingsverband doorgaans opgenomen wordt door een van de grotere besturen.

Naast onderlinge samenwerking tussen lokale besturen zien we ook samenwerking met:

 • verschillende Vlaamse en federale bestuursniveaus zoals ABB, Digitaal Vlaanderen, Vlaio, FOD Mobiliteit en Transport
 • koepelverenigingen zoals VVSG en Kenniscentrum Steden en Gemeenten 
 • de academische wereld
 • de privésector zoals de uitvaartsector en crematoria, de examencentra voor rijbewijzen, de bouwsector, de advocatuur. 


Opschaalbaarheid

De gesubsidieerde projecten moeten ook voldoen aan eisen van kennisdeling, opschaalbaarheid en interoperabiliteit zoals vastgelegd in de beoordelingscriteria.

Een paar inspirerende quotes van de initiatiefnemers of conclusies van de jury:  

 • “Creatie van een nieuwe digitale bouwsteen in samenwerking met Digitaal Vlaanderen”
 • “Openbaarheid van code en concept, zonder eigendomsrechten”
 • “Het project zal kunnen worden verduurzaamd en is extrapoleerbaar naar andere besturen”
 • “Leveranciersonafhankelijke oplossing”
 • “De uitgewerkte koppelingen zijn beschikbaar voor alle andere gemeenten (betrokken of niet).”
 • “Wij willen hiermee een open platform realiseren.”
 • “Het potentieel om deze oplossing in heel Vlaanderen toe te passen, is onweerlegbaar.”