Je aanvraagdossier samenstellen en indienen

Wat?

Het aanvraagdossier bevat alle informatie die nodig is om de vormelijke en inhoudelijke beoordeling uit te voeren. De jury gebruikt dit om elk project te scoren en de verschillende aanvragen te vergelijken. 

Een aanvraagdossier bestaat uit:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • de ingevulde templates afhankelijk van het type oproep (zie onderstaande tabel).
  • bijkomende documentatie over de inhoudelijke en financiële werking van de organisatie
  • eventuele samenwerkingsovereenkomst

De templates en meer uitleg kan je hier raadplegen.

Omvang / Template  Impactmap Blauwdruk Pitch Succes-meting
Innovatieve concepten

x

(beperkt tot doel, doelgroep en impact)

/ x /
Thematische projecten x x x x
Grootschalige transformaties

x

(beperkt tot drie tot vijf typerende dienstverleningsprocessen)

x

(beperkt tot drie tot vijf typerende dienstverleningsprocessen)

x x

 

Hoe?

Een aanvraagdossier kan enkel, in PDF-formaat, elektronisch ingediend worden via het Loket voor lokale besturen (module subsidiebeheer). Wanneer er sprake is van een samenwerking tussen verschillende lokale besturen dient het lokale bestuur dat formeel aangeduid is als penhouder de aanvraag in.

Heb je nog geen gebruik gemaakt van het Loket voor lokale besturen, dan kan je rechten aanvragen bij je lokale beheerder.
Meer uitleg over: 

 

Wanneer?

Je kan een aanvraagdossier ten vroegste vanaf de opening van een oproep en ten laatste voor de sluiting van een oproep indienen. Als indiendatum geldt de elektronische verzendingsdatum (in het Loket voor lokale besturen).

  Opening oproep Sluiting oproep Streefdata beoordelingsperiode
Oproep 1 20/9/2021 12/11/2021 15/11/2021 - 10/12/2021
Oproep 2 22/11/2021 4/2/2022 7/2/2022 - 4/3/2022
Oproep 3 22/112021 18/2/2022 21/2/2022 - 18/3/2022
Oproep 4 20/12/2021 25/3/2022 28/3/2022 - 29/4/2022
Oproep 5 21/3/2022 1/7/2022 4/7/2022 - 26/8/2022
Oproep 6 20/6/2022 9/9/2022 12/9/2022 - 12/10/2022
Oproep 7 8/8/2022 30/9/2022 3/10/2022 - 28/10/2022

 

Na de beoordelingsperiode worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen.

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.