Investeer in de lokale dialoog

Een gemeente zonder gemeentehuis hanteert digitalisering als een hefboom. Dat geldt ook voor participatie. Het loont de moeite om te investeren in lokale dialoog. Offline en online versterken elkaar, je kan er de participatiegraad mee verhogen en het proces verdiepen. Het vraagt wel een doordachte aanpak, waarbij je iedereen aan boord moet zien te houden. Investeren in lokale dialoog leidt tot gedragen beleid.

De GzG-jury zet daarom graag digitale democratie in het licht.

Oproep 4: 11 projecten goedgekeurd

In oproep 4 ging het opnieuw om innovatieve concepten, net zoals in oproep 1. Een aantal lokale besturen die het net niet haalden in oproep 1 namen de aanbevelingen van de jury ter harte en schaafden hun dossier bij, met succes. 

De elf geselecteerde projecten, goed voor een totaal subsidiebedrag van 1,1 miljoen euro, krijgen nu een jaar tijd om hun innovatieve dienstverlening (10 projecten) of werkplek van de toekomst (1 project) verder vorm te geven.

Oproepen 6 en 7: toevoeging van focus 'digitale democratie'

De jury ziet een groot potentieel in digitalisering als hefboom voor meer en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Daarom zetten wij de oproepen 6 en 7 ook open voor initiatieven gericht op de focus digitale democratie.

Samenwerking is een must

Samenwerking en kennisdeling zijn belangrijke pijlers waar GzG op steunt. 

Samenwerking tussen besturen geeft de projecten een boost op vlak van inspiratie, kwaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid, zo blijkt duidelijk uit de ingediende subsidiedossiers en de opvolggesprekken met lopende GzG-projecten.

Oproep 3: 6 grootschalige transformaties goedgekeurd

6 grootschalige transformatieprojecten gaan binnenkort van start met financiële steun van het relanceproject Vlaamse Veerkracht, zo besliste de Vlaamse regering op 13 mei 2022, op advies van de GzG-jury. 

Geselecteerde projecten oproep 3

Oproep 2: 9 thematische projecten goedgekeurd

9 thematische projecten kregen groen licht van de Vlaamse regering, op advies van de jury, om aan de slag te gaan met financiële ondersteuning van het relanceproject Vlaamse Veerkracht. Met een totaal subsidiebedrag van 1 977 562,19 euro kunnen de 30 deelnemende lokale besturen nog meer diensten efficiënt en op maat van hun burgers uitrollen.

 

Geselecteerde projecten oproep 2

Oproep 5 voor thematische oproepen geopend

Gemeente zonder gemeentehuis-opening oproep 5  

Wil je een thematische dienstverlening digitaliseren, een nieuwe manier van e-participatie invoeren of een afgebakende cluster van processen digitaliseren? 

Extra tips voor sterke subsidiedossiers

 

Met nog 4 (binnenkort 3) oproepen te gaan, is dit het ideale moment om een aantal tips en inzichten te bundelen waar je voortaan best rekening mee houdt. Verplicht leesvoer voor wie een subsidieaanvraag voorbereidt.

Gemeente zonder gemeentehuis-extra

Aangepaste planning van de oproepen

We willen de lokale besturen de beste kansen bieden om maximaal deel te nemen aan de verschillende GzG-oproepen. 

Daarom passen we de timing van de oproepen 4 en 6 aan.

Oproep 1: 11 innovatieve concepten goedgekeurd


De Vlaamse Regering besliste op advies van de jury om een subsidie toe te kennen aan 11 van de 28 ingediende dossiers. Dat komt neer op een totaal subsidiebedrag van 1.107.397,55 euro voor 46 deelnemende lokale besturen.

Geselecteerde projecten oproep 1