Oproep 3  Toegekend

 

Maak kennis met de 6 geselecteerde projecten

 

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de werkplek van de toekomst.

Omvang

Je wil grootschalige veranderingen doorvoeren aan een omvattend aantal processen. Je hebt een duidelijk plan hoe je het resultaat van je digitaliseringsproject zal bereiken. Het grootste deel van je analyse moet dus af zijn.

Een verheldering van je project aan de hand van een pitch en een impactmap volstaat hier niet. Je moet de sterkte en degelijkheid van je plan kunnen aantonen in een blauwdruk, een soort van draaiboek met beschrijving van de praktische organisatie, de onderliggende processen en technologieën die je wil inzetten. 

Ontdek hier waarin grootschalige transformaties verschillen van thematische projecten, met voorbeelden.

Timing

Oproep actief van 22 november 2021 tot en met 18 februari 2022
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 21 februari 2022 en 18 maart 2022

Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 

Toelichting door initiatiefnemers

23 en 24 februari 2022

Bij subsidiedossiers voor grootschalige transformaties moet de initiatiefnemer zijn aanvraag mondeling toelichten aan de jury (30 minuten voor de toelichting, gevolgd door 15 minuten voor vraagstelling). 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie Het gaat om een meerjarig project dat je kan afronden tegen uiterlijk 31 december 2025.

 

Subsidie

Maximaal 2 miljoen euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning

 

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.