Oproep 5  Afgesloten

 

Samenwerking als voorwaarde

Samenwerking en kennisdeling zijn belangrijke pijlers waar GzG op steunt. 
Samenwerking tussen besturen geeft de projecten een boost op vlak van inspiratie, kwaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid, zo blijkt duidelijk uit de ingediende subsidiedossiers en de opvolggesprekken met lopende GzG-projecten.

De meerwaarde van samenwerking is zo overtuigend dat we dit voortaan als voorwaarde stellen. Hou hier zeker rekening mee, want zonder formele samenwerking met minstens 1 ander lokaal bestuur (zie samenwerkingsovereenkomst) kan een dossier geen positief advies krijgen!

 

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de digitale democratie
  • uitgebreid met werkplek van de toekomst


Omvang

Het gaat om thematische projecten waarbij je een thematische dienstverlening wil vernieuwen, een nieuwe manier van e-participatie wil invoeren of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. Je hebt een duidelijk plan hoe je het resultaat van je digitaliseringsproject zal bereiken. Het grootste deel van je analyse moet dus af zijn.

Een verheldering van je project aan de hand van een pitch en een impactmap volstaat hier niet. Je moet de sterkte en degelijkheid van je plan kunnen aantonen in een blauwdruk, een soort van draaiboek met beschrijving van de praktische organisatie, de onderliggende processen en technologieën die je wil inzetten. 

 

Timing

Oproep actief van 21 maart 2022 tot en met 1 juli 2022
Beoordelingsperiode en administratieve afhandeling

Streefdata beoordeling: 4/7/2022 - 26/8/2022

Na de beoordeling door de jury worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan voor deze oproep 4 maanden in beslag nemen. 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie maximum 3 jaar na selectie van het project

 

 

Begeleiding

Bekijk de opnames van de algemene infosessie en van de mini-opleidingen rond templates, front-end toepassingen, bouwstenen en standaarden, handvaten voor het beheersen van digitaliseringsprojecten, en hulp bij het opstellen van een subsidiedossier.

Boek een check-in met het GzG-team om je subsidiedossier te versterken.

 

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.