DINA: Dienstverlening via integratie naadloos aanbieden
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - Dienstverlening via integratie naadloos aanbieden
Pitch

Leuven wil haar dienstverlening via integratie naadloos aanbieden en schuift daarvoor 4 pilootcases naar voor:

 • Digitale ondersteuning van het klantencontactcentrum

  • Voor alle inwoners, bezoekers, verenigingen en ondernemers die informatie zoeken en vragen hebben over de stadsdienstverlening
   biedt deze stadsbrede aanpak de juiste informatie aan de klant, die gevolgd zal worden van het eerste klantencontact tot de opstart en opvolging in het juiste proces of begeleidingstraject (met respect voor ieders privacy)
   door (1) eenvormige informatie in de eerste lijn (multi-kanaal content management), (2) statusinformatie en opvolging in profielen (3) stadsbrede vraagregistratie-, doorstoom- en opvolging, (4) een digitale assistent
    
 • Leuven helpt

  • Voor alle inwoners met een ruime hulp- en ondersteuningsvraag (al dan niet ondersteund door een intermediair)
   biedt deze unieke, geïntegreerde aanpak de juiste hulpverlening door de juiste vrijwilliger, buurtinitiatief of professionele partnerorganisatie
   door hulpvragen en hulpverlening stadsbreed en organisatieoverschrijdend te matchen en te volgen van het eerste klantencontact tot de opstart en opvolging in het juiste begeleidingstraject (met respect voor ieders privacy)

    
 • Energiecoach

  • Voor alle inwoners met verbouwplannen
   biedt deze geïntegreerde aanpak de volledige ondersteuning van het bouwproces met de juiste informatie over verplichtingen en mogelijkheden, maar ook de juiste toeleiding naar mogelijke subsidies en andere ondersteuning
   door een centraal klantdossier uit te bouwen waarin het volledige verbouwproces wordt opgevolgd en gegevens m.b.t. het verbouwproces maximaal hergebruikt en gedeeld worden met alle actoren

    
 • Digitalisering van het proces van de zaalverhuur

  • Voor burgers, verenigingen en organisaties die iets willen organiseren in een zaal van de stad (een sportwedstrijd, vergadering, wekelijkse vrijetijdsactiviteit, babyborrel ...)
   biedt deze stadsbrede aanpak een eenvoudig, eenvormig overzicht van beschikbare zalen en een digitaal proces voor de huur van een zaal
   door het stroomlijnen van de verschillende werkwijzen, zodat de gebruiker een overkoepelend aanbod krijgt en online kan reserveren, met een meer efficiënt en automatisch proces

 

Initiatiefnemers
Leuven
Penhouder
Leuven
Type
Grootschalige transformatie
Focus
Innovatieve dienstverlening
Projectoproep
Oproep 3
Toegekend budget
€ 1.360.390,78
Projectstatus
In ontwikkeling

Kennisdeling

Digitale ondersteuning van het klantencontactcentrum

Leuven helpt

Energiecoach

Digitalisering proces zaalverhuur

 

 

 

De informatie die hernomen is in het Besluit van de Vlaamse Regering primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.