Maatgerichte implementatie van een document management systeem
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - maatgericht document management system
Pitch

Voor de burgers, klanten en alle medewerkers van de stad Gent en Stad Brugge
biedt deze nieuwe aanpak het voordeel dat één van de basisvoorwaarden voor een groei naar automatisering en vereenvoudiging, nl. een performant documentbeheer, geïmplementeerd kan worden binnen een grote verscheidenheid aan besturen
door het procesgericht organiseren van documentbeheer, het gebruik van metadata en decentraal eigenaarschap

Initiatiefnemers
Brugge
Gent
Penhouder
Gent
Type
Grootschalige transformatie
Focus
Werkplek van de toekomst
Projectoproep
Oproep 3
Toegekend budget
€ 1.420.908,45
Projectstatus
In ontwikkeling

Kennisdeling

Voor 4 scenario's

  • Basisscenario – Algemeen bestuur en passieve openbaarheid van bestuur 
  • Scenario gevorderd - Deelname Taskforce Stadsvernieuwingsprogramma
  • Scenario expert – Beoordeling medische ongeschiktheid
  • Scenario expert – Subsidieaanvraag ‘Samen aan zet'
     

 

 

De informatie die hernomen is in het Besluit van de Vlaamse Regering primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.