Digitalisering parkeerrechten voor personen met een handicap
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - digitalisering parkeerrechten voor personen met een handicap
Type
Thematisch project

In oproep 1 van Gemeente zonder Gemeentehuis voerden we een juridische en business analyse uit om de houder van een federale parkeerkaart voor personen met een handicap te koppelen aan de nummerplaat van het voertuig waarmee deze zich op gegeven moment verplaatst en parkeert. Op basis van de nummerplaat kunnen we vervolgens een digitaal parkeerrecht creëren.

Digitalisering van dit recht stelt de lokale besturen in staat om de handhaving op betalend parkeren (maar ook op voorbehouden plaatsen) effectiever en efficiënter te organiseren. Effectievere en efficiëntere handhaving draagt niet alleen bij tot het realiseren van doelstellingen rond parkeerbeleid maar zorgt er eveneens voor dat de kost van de handhaving beheersbaar blijft. Dit stelt lokale besturen ook in staan om de parkeervoordelen die nu worden toegekend aan personen met een handicap te blijven hanteren.

Met de uitgewerkte oplossing willen we ook de grootschalige fraude met het gebruik van analoge parkeerkaarten zoveel mogelijk inperken. Op deze manier krijgt de personen met een handicap meer toegang de voorbehouden plaatsen die voor hen zijn bestemd.

In projectoproep 7 willen we de ontwikkeling van een front- en backendtoepassing (webservice, native app, intelligent telefoonsysteem, user management voor medewerkers lokale besturen ...) realiseren alsook de centrale database opzetten waarin alle nummerplaten met een parkeerecht voor personen met een handicap worden opgeslagen. Deze database kan via API bevraagd worden door alle Belgische steden en gemeenten.

Timing voor de oplevering van dit project is eind 2023.


 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

2 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.