Lokale functionaliteiten voor de Mijn Burgerprofiel-app
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - Functionaliteiten Mijn Burgerprofiel app
Type
Thematisch project

Context

Mijn Burgerprofiel-app en lokale besturen

Digitaal Vlaanderen lanceerde in juli 2022 de Mijn Burgerprofiel-app. Gemeentebesturen kunnen een lokale variant aanvragen met eigen logo en kleuren. Deze lokale ‘gemeenteapp’ heeft een aantal basisfunctionaliteiten bovenop de Mijn Burgerprofiel-app, zoals meldingen doen, afspraken maken en lokaal nieuws bekijken. De eerste lokale variant is de Stadsapp Sint-Niklaas die als pilot gelanceerd werd in juli 2022. In september 2022 is het de beurt aan een tiental andere besturen.

Gebruikersonderzoek gemeenteapp

Binnen het relanceproject ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ diende Sint-Niklaas samen met vijf andere gemeenten een subsidieaanvraag in voor een gebruikersonderzoek over de gemeenteapp. Deze subsidie werd toegekend in juni 2022. Met het gebruikersonderzoek peilen we welke functionaliteiten onze inwoners wenselijk vinden voor de gemeenteapp. Gemeentebesturen die niet deelnemen aan het onderzoek kunnen feedback leveren via een klankbordgroep. We willen hiermee een representatieve staal krijgen van de noden van de gemiddelde Vlaming.

Project

Doel

Het doel van dit project is om minstens vijf nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan de lokale variant van de Mijn Burgerprofiel-app. We willen met andere woorden de ‘gemeenteapp’ uitbreiden met extra lokale functionaliteiten.

Werkwijze

Voor de selectie van nieuwe functionaliteiten baseren we ons op het gebruikersonderzoek dat we in zes gemeenten in het najaar van 2022 houden. We beschouwen de onderzoeksresultaten als toepasbaar voor alle Vlaamse gemeenten. Het onderzoek zal ons helpen om de richting aan te duiden die we op moeten, met o.a. als deliverables de designs, een prototype en een functionele roadmap.

Voor we een functionaliteit implementeren, passen we een scoring toe op basis van haalbaarheid, techniciteit en waarde voor de klant. Dit gebeurt op een objectieve manier met vooraf afgesproken beoordelingscriteria.

Voor de technische implementatie werken we volgens het agile principe. We leveren ontwikkelingen incrementeel op en sturen de scope bij op basis van de noden van de klant.

In ons voorstel definiëren we welke ondersteunende profielen we beogen (analist, ontwikkelaar, designer…) en werken we een kostenschatting uit op basis van marktconforme prijzen voor app-ontwikkeling.

Herbruikbaarheid

De functionaliteiten die voortvloeien uit dit project willen we maximaal herbruikbaar maken voor andere besturen, door te kiezen voor open technologie, de implementatie op het Mijn Burgerprofiel-app platform en het delen van documentatie.

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

1 + 17 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.