Software op maat voor een aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - software buitenschoolse opvang
Type
Thematisch project

Onder impuls van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten staan lokale besturen de komende jaren voor een nieuwe uitdaging. Heel wat sectoren bundelen de krachten om onder regie van de steden en gemeenten een aanbod te realiseren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren.

Een aanbod op maat vraagt ook om een ondersteuning op maat in de vorm van een softwarepakket dat de dynamiek, de creativiteit, flexibiliteit en de toegankelijkheid van die sectoren mee uitdraagt.

Het doel is vooral om een overkoepelend platform te bouwen dat volledig aansluit op het BOA-decreet, ongedacht de invulling die de gemeente hieraan geeft.

Waarom?

  • We willen grensoverschrijdend alle aanbieders kunnen weergeven op 1 centrale plaats. En voelen de nood om te beschikken over een ‘blokkendoos’ waaruit we de stukjes kunnen halen die we nodig hebben om het aanbod efficiënt naar voren te brengen.
  • We voelen ook de nood om vanuit een gebruiksvriendelijk platform tijd te kunnen maken voor persoonlijk contact met de burger en extra in te zetten op de toeleiding naar de activiteiten voor mensen die moeilijker hun weg vinden.
  • We missen ook de aangename ervaring voor ouders en kinderen om hun vakantiepakket samen te stellen. De uitstraling van het pakket mag hen meteen warm maken voor wat er te beleven valt in hun vrije tijd.


Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar andere steden en gemeenten die mee input willen leveren om een zo breed mogelijk zicht te krijgen op de eisen waaraan een nieuw pakket moet voldoen, met het oog op de realisatie van die ‘blokkendoos’ waarmee een stad of gemeente o.b.v. van de eigen invulling van BOA aan de slag kan.
 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

13 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.