Soorten projecten

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Focus

Alle digitaliseringsprojecten die de dienstverlening en werking van je stad of gemeente klantgerichter maken, ongeacht de focus. Dat omvat:

innovatieve dienstverlening

De innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen

De Vlaamse overheid wil dat burgers, ondernemers en verenigingen snel en efficiënt in interactie kunnen gaan met hun gemeente. Zonder rompslomp, zonder gedoe. Meer dan ooit digitaal maar de burger staat centraal en kiest: digitaal of fysiek. Gemeenten maken de klik met de burger via een aanbod van proactieve, gepersonaliseerde oplossingen en gebruiksvriendelijke diensten.

Digitale democratie

De digitale democratie

Hoe kunnen gemeenten via e-participatie hun burgers en ondernemers beter informeren, bevragen en adviseren? Hoe laat je hen (mee)beslissen en samen projecten realiseren? Want burgers worden maximaal betrokken bij het lokale bestuur.

Werkplek van de toekomst

De werkplek van de toekomst

Medewerkers gaan aan de slag met moderne digitale tools. Met de laptop onder de arm trekken ze de gemeente in, dicht bij de burger. Bovendien kunnen ze focussen op de essentie van hun werk: oplossingsgericht meedenken met de burger, op basis van correcte en geactualiseerde data. Dankzij optimalisatie en digitalisering van processen behoren tijdsintensieve, repetitieve taken tot het verleden.

 

Omvang en complexiteit

De omvang en complexiteit van je project speelt geen rol. De Vlaamse overheid onderscheidt drie types projecten.

Innovatieve concepten

 

Thematische projecten

 

Grootschalige transformaties

 

Innovatieve concepten

Je hebt een mooi idee en je wil deskundige begeleiding, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een ICT-veranderingstraject, de uitwerking van een proof of concept, prototype of experiment, of een behoefteanalyse. 
Of je wil standaarden definiëren waarop
toekomstige ontwikkelingen kunnen steunen.

Thematische projecten

Je hebt een duidelijke visie hoe je een
thematische dienstverlening, nieuwe manier van e-participatie of een afgebakende cluster van processen wil vernieuwen.

Vb: parkeren, verhuizen, overlijden, opschaling van het contactcenter bij een ramp. 

Grootschalige transformaties

Je wil simultaan grootschalige veranderingen doorvoeren aan de werkprocessen, de structuur, de ICT-systemen en datahuishouding van een omvattend aantal processen.

Je bent in staat dit project op te leveren binnen het jaar na toekenning van de subsidie. Idealiter zet je dit project verder met een nieuwe aanvraag om je concept effectief te implementeren via een thematisch traject of een grootschalige transformatie. Hou dus rekening met de timing van de oproepen 5, 6 en 7.

Je kan dit project realiseren binnen de maximale termijn van 3 jaar na de selectie van het project. 

Het gaat om een meerjarig project dat je kan afronden tegen uiterlijk 31 december 2025. 

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.