Stappenplan

Binnen je stad of gemeente circuleren zeker al ideeën. Nu krijg je ruime ondersteuning om ze te realiseren. Denk na hoeveel tijd en budget je hiervoor kan vrijmaken, en welke medewerker het project in de praktijk zal opvolgen. Hoe meer lokale besturen samenwerken, hoe lichter het werk. Niet iedereen hoeft de trekkende rol op zich te nemen. Wie minder ervaring heeft, kan dit zien als een mooie leeropportuniteit. 

Startfase

01

Ik heb een idee om via digitalisering de dienstverlening of werking in mijn gemeente te versterken. Zou dat hierin passen? 

02

Wanneer kan ik best mijn project indienen? De zeven oproepen zijn immers gespreid over een jaar tijd.  

03

Ik wil mijn idee delen met andere besturen of zien bij welke gemeenten ik kan aansluiten. 

04

Ik wil alles te weten komen over het project Gemeente zonder gemeentehuis.

 

Subsidiedossier

Opleiding achter de rug. Waar moet ik rekening mee houden om maximaal te voldoen aan de subsidievereisten? 

05

Welke documenten moet ik invullen?  

06

Hoe moet ik die ook alweer invullen?  

07

Mijn dossier schiet goed op. Ik wil best wat tips om mijn dossier nog sterker te maken.

08

Gelukkig willen nog tal van andere gemeenten samen met mijn gemeente dit project uitrollen. We stellen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op.

09

Ik ben klaar om mijn subsidiedossier in te dienen.

  • Dien je dossier in via het Loket voor lokale besturen. Je vindt de link hier.

10

 

Uitrol

11

Nu is het wachten op de beslissing. Wat kan ik ondertussen doen?  

  • De volledige procedure vanaf indiening van aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. Vanaf de aanvraag kan je het project op eigen risico opstarten. Als de subsidie uiteindelijk toegekend wordt, kan je kosten inbrengen. Wat betreft de tijdslijn is het belangrijk dat de gunning bij aanbestedingen in het kader van de geselecteerde projecten (bijvoorbeeld externe consultants of leveranciers) moet plaatsvinden na de toekenning van de subsidie. 

12

Goed nieuws, mijn subsidieaanvraag werd goedgekeurd. 

  • Je mag gunnen.
  • Je start je project binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
  • Bij de start van je project neem je deel aan een kick-off vergadering met het GzG-team.

13

Aan de slag. Ik heb nog wat vragen 

  • Noteer je vragen voor de opvolgmomenten die maandelijks (innovatieve concepten) of tweemaandelijks (thematische projecten en grootschalige transformaties) plaatsvinden. Of contacteer het team.

 

Na afwerking

Mijn project is afgewerkt.

14

Ik informeer de gebruikers van mijn project (burgers, ondernemers, verenigingen, medewerkers) hoe ze ermee aan de slag kunnen.  

  • Vermeld in alle publicaties over en promotie voor het project dat het project tot stand kwam met de steun van Gemeente zonder gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse regering dat gefinancierd wordt door de Europese Unie via NextGenerationEU. Hier vind je de geijkte formulering en logo's.

15

Met de steun van Gemeente zonder gemeentehuis heb ik het concept van mijn project kunnen scherpstellen. Ik vervolg onmiddellijk met een implementatietraject.  

  • Bekijk de volgende deadline tegen wanneer je een aanvraag voor een thematisch project of grootschalige transformatie kan indienen.

16

Ik wil nog meer digitaliseringsprojecten in gebruik nemen in mijn gemeente.

  • Wij publiceren een overzicht van de goedgekeurde en afgewerkte projecten op deze website.

17

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.