Panelleden

 

carlo daelman.png

Carlo Daelman

Carlo Daelman is algemeen directeur van stad Kortrijk sinds november 2022. Daarvoor was hij gedurende 14 jaar secretaris en algemeen directeur van de stad Harelbeke. Met een opleiding in de Politieke Wetenschappen en ruime werkervaring is Carlo sterk vertrouwd met de werking van lokale besturen en van regionale samenwerking. 

Carlo is een trekker op vlak van digitalisering in de regio Zuid-West-Vlaanderen waar digitale transformatie al 25 jaar op het programma staat onder de noemer ‘Digitale Regio Kortrijk’. Vanuit zijn bijzondere interesse voor digitale dienstverlening verrijkte hij zijn kennis via de VVSG-opleiding ‘Digitaal leiderschap’, gebracht door de Antwerp Management School.

Hij was een van de drijvende krachten achter het goedgekeurde subsidiedossier ‘Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen’, waarvan de stad Harelbeke penhouder is.  Voor Carlo is digitaal leiderschap onderdeel van de managementrol, en moet als dusdanig verankerd worden in de structuur van het lokale bestuur.

 

martine delannoy.png

Martine Delannoy

Martine Delannoy is SSCC-beleidsadviseur (Smart & Sustainable Cities & Communities) en EU-projectontwikkelaar bij Digitaal Vlaanderen. Vanuit haar holistische, toekomstgerichte en multidisciplinaire kijk heeft ze bijgedragen aan de visietekst van Lokaal Digitaal. Zij was ook jurylid van het relanceprogramma Gemeente zonder gemeentehuis.
 
Martine werkt al ruim 23 jaar in de ICT-sector. Na 6 jaar in de privésector maakte zij de sprong naar de overheid, in de eerste plaats om de digitale kloof te helpen dichten in Gent. Daarnaast werd zij ook actief op Europees niveau via het stedennetwerk Eurocities met leidende rollen in de e-inclusiewerkgroep en het Knowledge Society Forum. Vanuit Digipolis Gent leidde zij de geïntegreerde strategievorming en EU-innovatieprojecten. Zij startte ook als eerste in België een foresight-werking op in Gent, in een overheidscontext, en binnen Eurocities.
 
Tijdens de coronapandemie maakte ze de sprong naar imec om ook de academische en researchsector beter te leren kennen. In december 2022 keerde ze terug naar haar liefde voor de overheid bij Digitaal Vlaanderen.
 

 

Filip Meuris_0.png

Filip Meuris

Filip Meuris is algemeen secretaris en coördinator van de stafdiensten van Leiedal. Hij is al bijna dertig jaar actief in het veld van regionale ontwikkeling, technologie en organisatieontwikkeling, onder meer aan de KULeuven (vergelijkende wetgeving, data-analyse), SADL (geotoepassingen, ETL), de Vlaamse overheid (regionaal-economisch beleid) en Leiedal (geodata, ETL en inzetten van technologie op beleidsvraagstukken).

Hij is achter de schermen actief in het ontwikkelen van projecten waarin intergemeentelijk, interbestuurlijk en internationaal wordt samengewerkt rond het inzetten van technologie om beleidsambities te realiseren. Als verbinder bouwde hij in Europa een mooi netwerk op bij centrale en lokale overheden. Hij stimuleert overheden om vaak en veel naar buiten te kijken, maar prikkelt hen ook om bij organisatieverandering in de spiegel te kijken.

Filip wordt vaak gevraagd voor (jury)opdrachten met een beleidsvoorbereidende component, onder andere voor de Stuurgroep GIS-Vlaanderen en voor de European Broadband Awards van de Europese Commissie. Filip maakte deel uit van de adviesraad die de visienota 'Lokaal Digitaal' opstelde. Daarnaast was hij ook jurylid voor de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen van Gemeente zonder Gemeentehuis.

Filip is medeoprichter en bestuurder van MyMachine, dat drie onderwijsniveaus samenbrengt en kinderlijke fantasie vertaalt in werkende machines. Sinds haar oprichting in 2008 totaliseerde MyMachine 1,3 miljoen studentenuren, engageerde het 17 000 studenten en leerkrachten en was actief in 47 landen, waarvan dertien landen/regio's met een eigen chapter.

 

Jef_Debackker - crop.png

Jef Debackker

Jef De Backker is coördinator van de e-inclusiewerking bij Blenders vzw, een maatschappelijke- impactinnovator uit Turnhout. Omwille van zijn ervaring met de vele facetten van e-inclusie was hij betrokken bij het opstellen van de visietekst Lokaal Digitaal. Hij was ook jurylid van het relanceprogramma Gemeente zonder gemeentehuis.

Jef deed eerst praktijkervaring op als educatief medewerker in verschillende projecten rond digitale vaardigheden, mediawijsheid en digitaal welbevinden, en heeft gewerkt met verschillende digitaal kwetsbare doelgroepen. 

De laatste jaren ondersteunt hij onder andere de Digibanken en lokale besturen bij het uitrollen van e-inclusieacties en begeleidt hij samen met zijn team meer dan 30 lokale besturen bij de opmaak van een meerjaren-e-inclusiebeleidsplan in het kader van de oproep ‘Iedereen Digitaal’.

 

Pieter Lenaerts-crop-.png

Pieter Lenaerts

Pieter Lenaerts is ICT-directeur van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hij groeide door naar die functie dankzij de cruciale ervaring die hij opdeed als IT-auditor en als project- en programmamanager van meerjarige implementatietrajecten, steeds met een strakke focus op de meerwaarde voor de klant.

In zijn rol van programmamanager op authenticatie- en autorisatieplatformen ontwikkelde hij een ruim netwerk binnen de Vlaamse en lokale overheden. Binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur stuurt een team van 60 IT-medewerkers aan, als een permanent lerende organisatie met een open cultuur en opleveringen in korte cycli met het oog op maximale interbestuurlijke impact.

Pieter was van bij het prille begin betrokken bij de opzet van het programma van Gemeente zonder gemeentehuis en nam de rol van plaatsvervangend voorzitter waar bij de jurering van de GzG-subsidieaanvragen.

 

Moderator van het panel

Mieke_De_Ketelaere_crop.png

Geertrui Mieke De Ketelaere

Geertrui Mieke De Ketelaere is adjunct-professor aan Vlerick Business School en strategisch adviseur bij imec (IDLab). Tijdens haar studies specialiseerde ze zich in robotica en kunstmatige intelligentie.

De afgelopen 30 jaar heeft Mieke zowel voor verschillende multinationals als bij lokale startups gewerkt aan alle aspecten van data en analyse. Vanuit het oogpunt van bedrijfsadvies is ze gespecialiseerd in het definiëren van het AI-businesscanvas, van potentiële waarde tot vooraf gedefinieerde risico's. Met haar begrip van de hindsight, insights en foresight van AI-technologieën treedt ze ook vaak achter de schermen op als expert en coach.

In haar openbare presentaties en in haar recente boek legt Mieke de focus op het ontraadselen van de hype rond AI. Staatssecretaris van Digitalisering, Mathieu Michel, benoemde Mieke in 2020 tot "Digital Mind". In 2022 werd Mieke runner-up in de selectie "ICT Personality of the Year" in België. Vandaag de dag blijft Mieke haar kritische visie op de toekomst van AI actief delen als spreker op internationale radio en tv, en als moderator in conferenties.