Oproep 2: 9 thematische projecten goedgekeurd

9 thematische projecten kregen groen licht van de Vlaamse regering, op advies van de jury, om aan de slag te gaan met financiële ondersteuning van het relanceproject Vlaamse Veerkracht. Met een totaal subsidiebedrag van 1 977 562,19 euro kunnen de 30 deelnemende lokale besturen nog meer diensten efficiënt en op maat van hun burgers uitrollen.

 

Geselecteerde projecten oproep 2

Oproep 5 voor thematische oproepen geopend

Gemeente zonder gemeentehuis-opening oproep 5  

Wil je een thematische dienstverlening digitaliseren, een nieuwe manier van e-participatie invoeren of een afgebakende cluster van processen digitaliseren? 

Extra tips voor sterke subsidiedossiers

 

Met nog 4 (binnenkort 3) oproepen te gaan, is dit het ideale moment om een aantal tips en inzichten te bundelen waar je voortaan best rekening mee houdt. Verplicht leesvoer voor wie een subsidieaanvraag voorbereidt.

Gemeente zonder gemeentehuis-extra

Aangepaste planning van de oproepen

We willen de lokale besturen de beste kansen bieden om maximaal deel te nemen aan de verschillende GzG-oproepen. 

Daarom passen we de timing van de oproepen 4 en 6 aan.

Oproep 1: 11 innovatieve concepten goedgekeurd


De Vlaamse Regering besliste op advies van de jury om een subsidie toe te kennen aan 11 van de 28 ingediende dossiers. Dat komt neer op een totaal subsidiebedrag van 1.107.397,55 euro voor 46 deelnemende lokale besturen.

Geselecteerde projecten oproep 1

Oproep 1: Timing van bekendmaking van de resultaten

De subsidieaanvragen van oproep 1 werden door de jury beoordeeld en zitten nu in de laatste fase van administratieve afhandeling voor het advies aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd.

Oproep 4 voor innovatieve concepten geopend

Gemeente zonder gemeentehuis-Oproep 4  

Heeft jouw gemeente een idee voor een digitaliseringsproject dat nog in een conceptuele fase zit?

Tips voor sterke subsidiedossiers

De subsidieaanvragen van oproep 1 werden door de jury beoordeeld en zitten nu in de laatste fase van administratieve afhandeling voor ze aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. We blikten terug op de afgelopen projectcyclus om voor onszelf lessen te trekken en bij te sturen. Tegelijk delen we graag een aantal tips om jullie dossier te versterken. 

Oproep1: grote belangstelling

Tot en met vrijdag 12 november 2021 konden lokale besturen een subsidieaanvraag indienen voor oproep 1, gericht op innovatieve concepten.

De massale deelname aan de infosessies en de vele aanvragen voor een check-in moment getuigden van een grote belangstelling. Zou dat zich ook in concrete dossiers vertalen? 

Oproepen 2 en 3 geopend

In deze nieuwe fase van Gemeente zonder gemeentehuis kan je zowel aanvragen voor thematische projecten (oproep 2) als voor grootschalige transformaties (oproep 3) indienen, met focus op innovatieve dienstverlening en de werkplek van de toekomst.