Oproep 1: Timing van bekendmaking van de resultaten

De subsidieaanvragen van oproep 1 werden door de jury beoordeeld en zitten nu in de laatste fase van administratieve afhandeling voor het advies aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd.

Oproep 4 voor innovatieve concepten geopend

Gemeente zonder gemeentehuis-Oproep 4  

Heeft jouw gemeente een idee voor een digitaliseringsproject dat nog in een conceptuele fase zit?

Tips voor sterke subsidiedossiers

De subsidieaanvragen van oproep 1 werden door de jury beoordeeld en zitten nu in de laatste fase van administratieve afhandeling voor ze aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. We blikten terug op de afgelopen projectcyclus om voor onszelf lessen te trekken en bij te sturen. Tegelijk delen we graag een aantal tips om jullie dossier te versterken. 

Oproep1: grote belangstelling

Tot en met vrijdag 12 november 2021 konden lokale besturen een subsidieaanvraag indienen voor oproep 1, gericht op innovatieve concepten.

De massale deelname aan de infosessies en de vele aanvragen voor een check-in moment getuigden van een grote belangstelling. Zou dat zich ook in concrete dossiers vertalen? 

Oproepen 2 en 3 geopend

In deze nieuwe fase van Gemeente zonder gemeentehuis kan je zowel aanvragen voor thematische projecten (oproep 2) als voor grootschalige transformaties (oproep 3) indienen, met focus op innovatieve dienstverlening en de werkplek van de toekomst. 

De burger centraal: hoe bewaak je dat?

‘De burger centraal’, ‘de klik met de burger’, ‘je dienstverlening klantgerichter maken’, … het mag duidelijk zijn dat een optimale burgerbeleving, of klantenbeleving, bovenaan ons prioriteitenlijstje staat.

Wie is onze klant?

Het woord ‘klant’ klinkt wellicht wat vreemd in de context van de Vlaamse gemeente. En dat is onterecht als het op klantvriendelijkheid aankomt. Gemeenten mikken wel degelijk op de hoge standaard van dienstverlening die we allemaal van de beste servicebedrijven verwachten.

Infosessie 1: documentatie beschikbaar

 

Onze infosessie op 22 september 2021 kon rekenen op een massale belangstelling met maar liefst 235 inschrijvingen.

Wil je de documentatie herbekijken of delen met je collega’s? Alle documentatie staat online: opname, presentatie en FAQ’s. Je verneemt er meer over:

Oproep 1 voor innovatieve concepten geopend

Gemeente zonder gemeentehuis - oproep 1 geopend

Op 20 september 2021 openden wij de eerste van zeven oproepen voor het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis.

Heeft jouw gemeente een idee voor een digitaliseringsproject dat nog in een conceptuele fase zit? Dan kan je een beroep doen op deskundige begeleiding om je concept verder uit te werken tot een mooi uitgetekend ICT-veranderingstraject, proof of concept, prototype of experiment. 

De drie gedefinieerde thema’s komen in aanmerking: