Diverse

Wie is gemachtigd om in te loggen op het lokaal loket om een aanvraag in te dienen?

Iedereen van het bestuur die de rechten heeft in het loket kan indienen. Belangrijker is dat de PDF van de aanvraag en samenwerkingsovereenkomst ondertekend moeten worden door de juiste personen (burgemeester, algemeen directeur, directeur in geval IGS/AGB).

Heb je nog geen gebruik gemaakt van het Loket voor lokale besturen, dan kan je rechten aanvragen bij je lokale beheerder. Voor meer uitleg zie https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/loket-lokaal-bestuur