Bouwstenen, front-end toepassingen, standaarden

Burgerprofiel: voorzien jullie ook in een meertalige versie? bijvoorbeeld voor faciliteitengemeenten

Het toevoegen van meertaligheid staat op de agenda voor eind 2022. We moeten dit niet alleen vanuit technisch maar ook vanuit juridisch oogpunt aftoetsen.

Burgerprofiel: Kunnen we op termijn ook attesten voor iemand anders downloaden?

Hier wordt aan gewerkt in 2022. Mandaten zijn een complexe juridische materie. We zouden een bestaande federale bron voor zorgmandaten via het burgerprofiel kunnen ontsluiten. Informele mandaten, bijvoorbeeld voor ouders, zijn daar niet in vervat en moeten we zeker nog verder juridisch onderzoeken.

Komt er een link tussen het verenigingsloket en het ondernemersloket? Want een vereniging heeft ook vaak een ondernemingsnummer.

We willen de gebruikerservaring zo naadloos mogelijk maken voor bijvoorbeeld vzw's die een ondernemersnummer hebben en die ook diensten binnen het V-Loket willen gebruiken. We bekijken nog wat het makkelijkst is: alle diensten zichtbaar maken voor vzw's op beide loketten, voorzien in een profielswitch, of nog een andere oplossing.

Verenigingsloket: Kunnen naast vzw’s ook feitelijke verenigingen gebruik maken van het verenigingsloket?

Jawel, feitelijke verenigingen komen zeker aan bod, bijvoorbeeld een oudercomité, een groepje mensen dat samen een straatfeest organiseert. De testversie begin 2022 zal voorlopig alleen voor vzw’s werken maar ook feitelijke verenigingen zullen kunnen testen hoe het V-loket voor hen een meerwaarde biedt.

Raamcontracten en overheidsopdrachten: waar kunnen we de modelbestekken terugvinden?

 Modellen voor opdrachtdocumenten, gunningen en uitvoering vind je op deze pagina.