Ondersteuning

Wat kan je van ons verwachten?

 

We begeleiden je bij de opmaak van een kwalitatief subsidiedossier.

 

We helpen je projectideeën bekend te maken bij andere lokale besturen en aan te sluiten bij projectvoorstellen van andere steden en gemeenten.

 
 

Na de goedkeuring van je subsidiedossier krijg je financiële ondersteuning.

 

Tijdens de uitvoering van de projecten volgen we je project periodiek op. We staan sowieso altijd ad hoc ter beschikking voor vragen.

 

Begeleiding

We organiseren tal van online begeleidingssessies. 

Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor de personen binnen het lokaal bestuur die beslissen over klantgerichte dienstverlening of interne organisatie van de diensten. ICT-medewerkers en medewerkers van de dienst waarop het project betrekking heeft, zijn ook welkom.

Infosessie

Tijdens de informatiesessie lichten we de inhoud, de vormelijke vereisten van een aanvraag en de timing van een oproep toe.

Je kan vragen stellen die we ofwel tijdens, of kort na de sessie beantwoorden. 

Mini-opleiding templates (optioneel)

Omdat de specifieke templates die je moet indienen met je aanvraagformulier voor veel lokale besturen nieuw zijn, organiseren we een mini-opleiding om die toe te lichten, voorbeelden te delen en het gebruik te oefenen.

Wie niet kan deelnemen aan de online opleiding kan achteraf een opname van de sessie bekijken.

Infosessie bouwstenen en standaarden (aangeraden)

De Vlaamse overheid werkt al geruime tijd aan bouwstenen en standaarden waar lokale besturen gebruik van kunnen maken bij het transformeren van hun (dienstverlenings-) processen. Denk hierbij aan LBLOD, MAGDA, het ondernemersloket, mijn burgerprofiel, DOSIS, de security-bouwstenen, … en VLOCA, OSLO. Gemeente zonder gemeentehuis heeft tot doel het gebruik ervan te stimuleren en beoordeelt projecten in de mate waarin ze gebruikt worden.

Benieuwd welke bouwstenen er beschikbaar zijn? Volg dan de informatiesessie bouwstenen en standaarden die we organiseren in samenwerking met Digitaal Vlaanderen. Deze sessie is bedoeld om lokale besturen en partners bij het indienen zowel technisch als inhoudelijk de juiste handvaten aan te reiken.

Check-in met programmateam GZG (optioneel)

Als je idee of initiatief inhoudelijk vorm begint te krijgen, kan je dat tijdens een informeel feedbackmoment voorstellen, aftoetsen en specifieke vragen stellen. Het programmateam van GZG geeft feedback vanuit de beoogde impact, Digitaal Vlaanderen vanuit de bouwstenen. Het gaat niet om een formele beoordeling maar wel om een kans om je voorstel sterker te maken voor je het indient.

De plaatsen voor deze check-ins zijn beperkt, snel inschrijven is dus de boodschap.

 

Je kan de opname van de sessies hier herbekijken of een check-in beoeken voor bespreking van je project.

 

Tussentijdse opvolging

Dit omvat onder andere begeleiding voor bouwstenen en standaarden, processen en raamcontracten, regelgeving, kennisdeling en opschaling. 

 • innovatieve concepten: maandelijks
 • thematische projecten en grootschalige transformaties: tweemaandelijks
   

Financiële ondersteuning

In functie van de omvang en de complexiteit is een maximale subsidie per project vastgesteld:

 • innovatieve concepten: maximum 150.000 euro per project
 • thematische projecten: maximum 500.000 euro per project
 • grootschalige transformaties: maximum 2 miljoen euro per project

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale projectkost. Onder projectkosten (*) rekenen we:

 • loonkosten
 • overheadkosten
 • werkingskosten (waaronder opleidingskosten)
 • externe prestaties
 • investeringskosten

De lokale besturen die een projectvoorstel indienen, engageren zich om hun project voor minstens 20% met eigen middelen te financieren. Daarvoor komen ook personeels- en werkingsmiddelen in aanmerking.

Subsidies worden verleend binnen de perken van de kredieten die op de begroting van het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis staan ingeschreven. Of een subsidie wordt verleend, en de grootte van het toegekende bedrag, is afhankelijk van deze beschikbare middelen, de middelen voor een specifieke oproep en van de kwaliteit van de aanvraag. Dit wordt bekeken in verhouding tot alle aanvragen die in dezelfde oproep ingediend zijn.

De subsidies worden in schijven uitbetaald.

(*) Meer details in de begeleidingsgids.

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.