Oproep 2: 9 thematische projecten goedgekeurd

9 thematische projecten kregen groen licht van de Vlaamse regering, op advies van de jury, om aan de slag te gaan met financiële ondersteuning van het relanceproject Vlaamse Veerkracht. Met een totaal subsidiebedrag van 1 977 562,19 euro kunnen de 30 deelnemende lokale besturen nog meer diensten efficiënt en op maat van hun burgers uitrollen.

 

Geselecteerde projecten oproep 2

Digitalisering vergunningsproces inname openbaar domein en evenementen
Digitalisering van aanvragen en uitkeren van subsidies
Fundament Proactieve dienstverlening
de Virtuele Assistent
Van melding tot oplossing
Lokaal digitaal Ondernemersloket
Digitaal op afspraak
Slimme digitale post via de Vlaamse Documentendienst
Vlot digitaal betalen


Maak kennis met de geselecteerde projecten (pas de filter toe: "oproep 2")


Initiatiefnemers en projecten van diverse omvang 

In oproep 2 konden lokale besturen thematische projecten indienen met een focus op innovatieve dienstverlening of werkplek van de toekomst. Deze projecten moeten binnen een maximale duur van 3 jaar afgewerkt worden met een budget tot 500 000 euro. 

Dergelijk budget laat toe om ambitieuze digitaliseringsdoelstellingen na te streven en grote stappen vooruit te zetten. Hoe groot die stap kan zijn, hangt af van de specifieke lokale context. Van grensverleggende innovatie tot gedreven inhaalbeweging om een digitale groeisprong te maken. Tal van gemeenten legden de lat van het haalbare weer een stuk hoger dankzij onderlinge samenwerking. 


Aangevraagde budgetten oproep 2
 

Gemeente zonder gemeentehuis- oproep 2 aangevraagde budgetten

 

De projecten van oproep 2 worden getrokken door zowel grote als kleine gemeenten. 

Penhouders bij grote en kleine gemeenten

Gemeente zonder gemeentehuis- oproep 2 omvang penhouders
 

Kijken we naar de 9 geselecteerde projecten, dan zien we bij de penhouders 5 kleinere gemeenten tegenover 4 grotere.  

Focus op innovatieve dienstverlening aan de burger

Alle goedgekeurde projecten mikken op innovatieve diensten om de burger het leven makkelijker te maken. 

Wat opvalt, is dat heel wat gemeenten hun burgers een unieke en gebruiksvriendelijke interface willen bieden naar een geheel van diensten zoals aanvragen van subsidies, vergunningen, producten of attesten, het doorgeven van meldingen, het boeken van afspraken, of voor vragen allerhande. 

Met zijn ‘lokaal digitaal ondernemerspunt’ bewandelt Mechelen hetzelfde pad, maar dan specifiek gericht op de ondernemers die een lokale loketfunctie voor ondernemersvragen, ondernemersproducten en samenwerking aangereikt krijgen, als aanvulling op het e-ondernemersloket op Vlaams niveau.

Die unieke toegangspoort voor burgers en ondernemers gaat vaak hand in hand met extra gebruiksgemak zoals vooraf ingevulde formulieren en zicht op de vooruitgang van het dossier. Ook werken de meeste gemeenten aan de efficiëntie van de achterliggende processen zodat de manuele verwerking tot een minimum herleid wordt. 

Een aanzienlijke tijdswinst voor burgers en lokale medewerkers!

Gent trekt dan weer volop de kaart van de automatische rechtentoekenning voor kansengroepen. Die hoeven in de toekomst geen aanvraag meer in te dienen of bewijsstukken aan te leveren om automatisch een verlaagd tarief te genieten voor de 3 gekozen cases, namelijk de Uitpas aan kansentarief, korting op de facturen voor stedelijk onderwijs en kinderopvang, en sociale maatregelen in de lage-emissiezone (LEZ). Bovendien is de opzet zo gedefinieerd dat de uitbreiding naar andere gelijkaardige dienstverleningen vlot moet verlopen.

Het samenwerkingsverband rond Zemst wil burgers laten kiezen hoe ze documenten van hun bestuur willen ontvangen: digitaal of op papier, en Haacht zal elektronisch verstuurde facturen voorzien van digitale betaallinken.

Nieuwe bouwstenen voor hergebruik door alle besturen

Zeker 5 projecten hebben de ambitie of het potentieel om nieuwe bouwstenen te ontwikkelen of bestaande bouwstenen aanzienlijk uit te breiden, zodat andere besturen er ook gebruik van kunnen maken na afwerking van het project. Schaalbaarheid verzekerd!