Oproep 4: 11 projecten goedgekeurd

In oproep 4 ging het opnieuw om innovatieve concepten, net zoals in oproep 1. Een aantal lokale besturen die het net niet haalden in oproep 1 namen de aanbevelingen van de jury ter harte en schaafden hun dossier bij, met succes. 

De elf geselecteerde projecten, goed voor een totaal subsidiebedrag van 1,1 miljoen euro, krijgen nu een jaar tijd om hun innovatieve dienstverlening (10 projecten) of werkplek van de toekomst (1 project) verder vorm te geven.

Infoverstrekking en dienstverlening de klok rond

Digitale infoverstrekking staat in een aantal projecten centraal, vanuit verschillende invalshoeken. Zo wil Oud-Turnhout & co onderzoeken hoe ze inwoners proactief en op maat kunnen informeren via public service design-methodieken. Het unieke hierbij is dat ze dit combineren met gedragsinzichten uit de consumentenpsychologie. 

Wichelen bestudeert dan weer hoe hun ‘lokale digitale assistent’ de inwoners via vraag en antwoord beter wegwijs kan maken, als een uniek 24/7-communicatiekanaal dat de klassieke chatbot overstijgt.

De Westhoekgemeenten willen hun inwoners digitale interactie aanbieden via een uniek regionaal e-loket terwijl Brugge en partners zich buigen over de vraag hoe ze hun gemeentelijke websitegebruikers toegang kunnen geven tot een naadloos geïntegreerd aanbod van lokale en bovenlokale dienstverlening

Het samenwerkingsverband rond Sint-Niklaas bouwt voort op de Mijn Burgerprofiel-app die eraan komt, en focust op de vraag welke lokale dienstverleningen wenselijk zijn in een gemeente-app. Ze doen dat op basis van bestaande ervaringen en met een grote betrokkenheid van de burgers, via onder andere co-creatiesessies en straatinterviews.

Aalter voegt het ruimtelijke aspect toe aan zijn 24/7-dienstverleningsconcept: hoe kunnen burgers gebruik maken van de gemeentelijke faciliteiten zonder fysieke tussenkomst van lokale medewerkers? En welke toepassingen zijn er nodig voor een dienstverlening aan huis van A tot Z?

Welzijnszorg Kempen onderzoekt samen met 3 gemeenten hoe ze de drempels in de aanvraag en toekenning van dienstverlening en sociale rechten kunnen wegwerken. 

Gent wil samen met Leuven voorkomen dat inwoners met diverse schulden tegenover het lokale bestuur in grotere problemen komen door de invoering van één periodiek haalbare afbetaling over alle openstaande vorderingen heen. 

Samenspel van fysiek en digitaal

Door in te zetten op digitalisering bieden de lokale besturen hun burgers extra interactiemogelijkheden naast de bestaande fysieke contactmomenten.

Naar aanleiding van de bouw van een nieuw stadhuis wil Roeselare & co een methodiek in de vingers krijgen om drempels bij fysieke en digitale dienstverlening te detecteren en op te lossen.

Bovendien worstelen lokale besturen, als gevolg van een doorgedreven digitalisering, vaak met de fysieke invulling van (ver)bouwprojecten. Hoe teken je vandaag de blauwdruk van de werkplek van de toekomst? Deerlijk en partners gaan op zoek naar de optimale hybride vorm van dienstverlening waarbij de kwaliteiten van fysiek en digitaal helemaal tot hun recht komen en elkaar versterken.

Gemeente zonder gemeentehuis-de klik met de burger

 

Welkom aan de open services-technologie

Het technologisch meest vernieuwende en toekomstgerichte project zien we in het dossier dat Gent indiende. Het gaat om de ontwikkeling van een webtool met info over hinder en omleidingen bij het bus- en tramverkeer van De Lijn, als use case voor de implementatie van open services binnen de Vlaamse lokale besturen.

Een open service is een dienstverlening die extern en digitaal wordt opengesteld voor derden die een intern IT-systeem kunnen aanspreken om processen te initiëren, transacties uit te voeren, specifieke bevragingen te doen, algoritmes te activeren etc.

Het open netwerkmodel heeft een groot toekomstpotentieel en is in die zin een waardevolle volgende stap in de digitale transformatie binnen Vlaamse overheden.
 

Regionale samenwerking

West-Vlaanderen spant in deze oproep de kroon van de regionale samenwerking. De 17 gemeenten van de Westhoek willen hun project aanpakken binnen een overkoepelende IT-visie, met de ambitie om een regionale IT-dienst uit te bouwen waar de gemeenten sterk aan zet blijven. De twee projecten net iets zuidelijker, getrokken door respectievelijk Deerlijk en Roeselare, koppelen naar elkaar door en voorzien in samenwerking tussen de regio’s Midwest en Zuid-West-Vlaanderen.