Oproep 4 voor innovatieve concepten geopend

Gemeente zonder gemeentehuis-Oproep 4  

Heeft jouw gemeente een idee voor een digitaliseringsproject dat nog in een conceptuele fase zit? Dan kan je net zoals in oproep 1 een beroep doen op deskundige begeleiding om je concept verder uit te werken tot een mooi uitgetekend ICT-veranderingstraject, proof of concept, prototype of experiment.

De 3 focussen komen in aanmerking: innovatieve dienstverlening, digitale democratie en werkplek van de toekomst.

Je kan subsidieaanvragen indienen tot en met 25 februari 2022. Meer info

Niet vergeten: