Oproep 7: 10 thematische projecten goedgekeurd

Ook de zevende en laatste oproep van Gemeente zonder gemeentehuis leidde tot een grote deelname. Uiteindelijk krijgen 98 lokale besturen in totaal 4 260 601,61 euro ondersteuning voor de implementatie van 10 thematische projecten.

Geselecteerde projecten oproep 7

Actuele loonfiches via SOLID
Digitale dialoog
Digitaal beheer samenstelling tel- & stembureaus 
Processen als katalysator voor digitalisering
De slimme virtuele medewerker - REGI van de regio 
Digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap 
Een intergemeentelijk zoek- en reservatieplatform dat het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) digitaal vormgeeft 
Family ProEf - gerichte voordelen zonder zorgen 
Kinderopvang dichtbij en digitaal 
Mijn weg naar werk


Ontdek hierna de goedgekeurde projecten.

Actuele loonfiches via SOLID 

Met dit project willen de OCMW's van een aantal lokale besturen aan werkenden die een leefloon aanvragen én krijgen, een digitale manier aanbieden om hun actuele loongegevens aan de maatschappelijk werker te bezorgen. Werkenden met een leefloon krijgen hiervoor de mogelijkheid om hun actuele loongegevens via een digitale, persoonlijke kluis te beheren en van daaruit toestemming te verlenen aan de maatschappelijk werker.

Meer

Digitale dialoog 

Met het project 'digitale dialoog' willen Roeselare, Izegem en Wingene, aan een bredere groep inwoners van de wijk, en met uitbreiding verenigingen en organisaties met verschillende behoeften, een manier aanbieden om sneller de weg te vinden naar elkaar, naar de wijk en naar het bestuur. De 3 lokale besturen willen dat bereiken door de digitale transitie te versterken via digitale vaardigheden, fysieke aanwezigheid en het wegwerken van drempels.

Meer 

Digitaal beheer samenstelling tel- & stembureaus 

Lennik, Beveren, Lier, Meise, Sint-Pieters-Leeuw en Wetteren willen gemeentebesturen en hoofdbureaus de mogelijkheid bieden om via een digitaal administratief proces vlot en efficiënt hun bureaus samen te stellen bij verkiezingen. Tegelijk willen ze de mogelijkheid bieden om sneller en digitaal met opgeroepen burgers te communiceren (nu nog 100% post). Daardoor zal de verwerking digitaal en sneller uitgevoerd kunnen worden.

Meer

Processen als katalysator voor digitalisering 

Vorselaar en Hoogstraten willen inwoners, ondernemingen en verenigingen die iets willen aanvragen, en medewerkers die dossiers plaatsonafhankelijk willen behandelen, (organisatiebreed) een volledig digitale behandeling van veelgebruikte aanvragen/processen aanbieden. Ze willen dat doen door processen te analyseren, eenvoudiger/efficiënter te maken waardoor ook de foutenmarge geminimaliseerd wordt, te digitaliseren en dienstverlening aan huis te bieden. 

Meer

De slimme virtuele medewerker - REGI van de regio 

Rumst wil samen met de deelnemende gemeenten bezoekers van de website en sociale media die informatie zoeken, documenten opvragen, een afspraak maken of iets willen melden, een versnelde toegang op maat aanbieden tot relevante informatie en dienstverlening. Dat willen ze bereiken door proactief te begeleiden bij de informatievraag en bovenlokale informatie aan te bieden. 

Meer

Digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap 

Het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen wil samen met 6 deelnemende lokale besturen een nieuwe service aanbieden aan de personen met een handicap die met één enkel digitaal recht on-street en op voorbehouden plaatsen kunnen parkeren in alle Belgische steden en gemeenten waar digitaal gehandhaafd wordt. Dat willen de initiatiefnemers doen via de volledig digitale behandeling voor parkeren door personen met een handicap, zonder voorlegging van een fysieke parkeerkaart. Daarvoor willen ze het bezit van een parkeerkaart op naam koppelen aan één of meerdere nummerplaten en controleren of de aanvrager de rechthebbende (of gemachtigde) is waardoor de grote fraude met deze kaarten kan worden ingeperkt. 

Meer

Een intergemeentelijk zoek- en reservatieplatform dat het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) digitaal vormgeeft 

Veel ouders willen hun kinderen laten genieten van de buitenschoolse activiteit die optimaal beantwoordt aan hun noden. Bornem wil samen met Grobbendonk, Herentals, Oudsbergen, Stekene, Temse, Vorselaar, Wemmel en Willebroek, ouders van kinderen vanaf 2,5 jaar een probleemloze reis aanbieden doorheen de reservering en opvolging van hun activiteiten in het kader van het nieuwe decreet BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten). Dat willen ze bereiken door middel van een aangename zoekervaring via een deelplatform voor heel Vlaanderen dat alle aanbieders verenigt. Gebruiksvriendelijke en sterke communicatietools versterken de mogelijkheid om gericht informatie uit te wisselen en te peilen naar tevredenheid, binnen een vormgeving en interactieve stijl die de dynamiek van de sector mee uitdraagt.

Meer

Family ProEf - gerichte voordelen zonder zorgen 

Wingene wil samen met 43 andere lokale besturen aan gezinnen met kinderen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden tot gerichte, maximaal geautomatiseerde en proactieve toekenning van voordelen. Ze willen dat doen door in te zetten op hergebruik van data die ter beschikking is bij het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG).   

Meer

Kinderopvang dichtbij en digitaal 

Ouders, organisatoren van kinderopvang, partners, lokale loketten en huizen van het kind, de regie kinderopvang en Agentschap Opgroeien willen kinderen de beste kans op een geschikte opvangplaats bieden. Het partnerschap rond penhouder Antwerpen wil die kans maximaliseren door middel van een digitale tool waar vraag en aanbod samenkomen, aangevuld met een netwerk en begeleiding op maat per ouder of organisator van kinderopvang. 

Meer

Mijn weg naar werk

Antwerpen en Turnhout willen burgers in een traject naar werk, en opleidings- en begeleidingsorganisaties met dienstverlening in functie van werk, een zicht aanbieden op het volledige traject naar werk en de daarbij betrokken actoren. Ze willen daarvoor een digitale toepassing bouwen die gegevens ophaalt bij de organisaties en authentieke databanken zoals de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank Inburgering, en die gegevens ontsluit aan de burger en de betrokken actoren.

Meer