Oproep 1  Toegekend

 

Maak kennis met de 11 geselecteerde projecten

 

Zit je idee voor een digitaliseringsproject nog in een conceptuele fase? Dan kan je een beroep doen op deskundige begeleiding om je concept verder uit te werken tot een mooi uitgetekend ICT-veranderingstraject, proof of concept, prototype of experiment. 

Alle thema’s komen in aanmerking: 

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • digitale democratie
  • de werkplek van de toekomst
     

Doelstelling

We mikken onder meer op innovatieve trajecten en out of the box ideeën om burgers verplaatsingen naar het lokale overheidsloket te besparen. Dat kan door diensten aan huis te leveren of door een digitale dienstverlening te creëren die de ervaring van een fysieke ontmoeting evenaart. 

Een mooi voorbeeld is de digitale balie die Rotterdam ontwikkelde vlak na de coronapandemie. Rotterdammers noemen het contact via de digitale balie soms zelfs persoonlijker dan een gesprek aan de fysieke balie.

Onder digitale democratie verstaan we bijvoorbeeld concepten om burgers op innovatieve wijze digitaal te betrekken bij het lokale beleid, of manieren om cocreatie digitaal te faciliteren. 

Een interessante case is de software Decidim die de stad Barcelona uitrolde als digitaal platform voor burgerparticipatie. Het bijzondere hieraan is dat de software als open source beschikbaar is voor overheden, organisaties en individuen. Dat leidt tot een netwerk van gebruikers die de tool verder uitbouwen met verbeteringen en opties waaruit alle deelnemers voordeel halen. 

Het thema “werkplek van de toekomst” biedt dan weer de mogelijkheid om tijdsintensieve, repetitieve taken zonder meerwaarde te elimineren. De gerealiseerde tijdswinst laat de gemeente toe maatwerkdienstverlening te bieden bij complexere vragen. Door de data waarover ze beschikken slim in te zetten, kunnen gemeenten burgers en ondernemers automatisch steunmaatregelen toekennen. 
 

Timing

Oproep actief van 20 september 2021 tot en met 12 november 2021
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 16 november 2021 en 13 december 2021

Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie

maximum 1 jaar na de toekenning van de subsidie. 

Idealiter zet je dit project in een volgende oproep verder met een nieuwe aanvraag om je concept effectief te implementeren via een thematisch traject of een grootschalige transformatie. Hou dus rekening met de timing van de oproepen 5, 6 en 7. 

 

Subsidie

Maximaal 150.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.