Oproep 1: 11 innovatieve concepten goedgekeurd


De Vlaamse Regering besliste op advies van de jury om een subsidie toe te kennen aan 11 van de 28 ingediende dossiers. Dat komt neer op een totaal subsidiebedrag van 1.107.397,55 euro voor 46 deelnemende lokale besturen.

Geselecteerde projecten oproep 1

Digitalisering parkeervergunning personen met een handicap
Digitale customer journey parkeren en GAS4/5
Plaats- en kanaalonafhankelijke sterke authenticatie
Automatisch advies leefloon
Op zoek naar digitale oplossingen voor burgerparticipatie
Een gebruiksvriendelijk Verenigingsloket met ontsluiting van lokale dienstverlening
Rijbewijsaanvraag rechtstreeks vanuit het examencentrum
Digitale aangifte overlijden
Bouwdienst - Samen bouwen aan dienstverlening
Excelleren in digitale dienstverlening op maat van de burger
Digitalisering premie-, subsidie- en toelageprocessen


Maak kennis met de geselecteerde projecten


Burger centraal 

In een Gemeente zonder gemeentehuis staan burgers, ondernemers en verenigingen centraal.

De 11 geselecteerde projecten van oproep 1 richten zich zowel tot de modale burger en ondernemer, als tot welomlijnde doelgroepen. 1 project richt zich specifiek tot de verenigingen.  

Gemeente zonder gemeentehuis-doelgroepen bouwen Gemeente zonder gemeentehuis-doelgroepen verkeer


Wat opvalt, is de proactieve bijstand bij belangrijke levensgebeurtenissen, en de drempelverlagende initiatieven tot diensten en voordelen.

De rode draad doorheen alle projecten

  • Minder verplaatsingen
  • Minder attesten en invulformulieren
  • Snellere doorlooptijd
  • Betere informatie
  • Betere toegankelijkheid van diensten

Ontdek hoe lokale besturen de klik maken met de burger
 

Hefboomeffect

Dankzij samenwerking, kennisdeling, opschaalbaarheid en connectiviteit van oplossingen koppelen we de geleverde inspanningen en maximaliseren we de impact van de gesubsidieerde projecten.

Gemeente zonder gemeentehuis-oproep 1 deelnemers

De 11 gesubsidieerde projecten worden door 46 unieke initiatiefnemers uitgewerkt. De gemiddelde grootte van een samenwerkingsverband: 6,5 lokale besturen.

We zien een evenredige deelname van grote en kleine besturen.

Bovendien werken de initiatiefnemers samen met partners over de verschillende lagen van de overheid en de privésector heen.

  

Verneem meer over samenwerking en opschaalbaarheid.