Oproep 2  Toegekend

 

Maak kennis met de 9 geselecteerde projecten

 

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de werkplek van de toekomst

Omvang

Het gaat om thematische projecten waarbij je een thematische dienstverlening wil vernieuwen of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. Je hebt een duidelijk plan hoe je het resultaat van je digitaliseringsproject zal bereiken. Het grootste deel van je analyse moet dus af zijn.

Een verheldering van je project aan de hand van een pitch en een impactmap volstaat hier niet. Je moet de sterkte en degelijkheid van je plan kunnen aantonen in een blauwdruk, een soort van draaiboek met beschrijving van de praktische organisatie, de onderliggende processen en technologieën die je wil inzetten. 

Ontdek hier waarin thematische projecten verschillen van grootschalige transformaties, met voorbeelden.


Timing

Oproep actief van 22 november 2021 tot en met 4 februari 2022
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 7 februari 2022 en 9 maart 2022

Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie maximum 3 jaar na selectie van het project

 

Subsidie

Maximaal 500.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.