Oproep 3

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de werkplek van de toekomst.

Omvang

Je wil grootschalige veranderingen doorvoeren aan een omvattend aantal processen. Je hebt een duidelijke visie hoe je dit wil aanpakken en je bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Ontdek hier waarin grootschalige transformaties verschillen van thematische projecten, met voorbeelden.

Timing

Oproep actief van 22 november 2021 tot en met 18 februari 2022
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 21 februari 2022 en 18 maart 2022

Bij subsidiedossiers voor grootschalige transformaties moet de aanvrager zijn aanvraag mondeling toelichten aan de jury (30 minuten voor de toelichting, gevolgd door 15 minuten voor vraagstelling). 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie Het gaat om een meerjarig project dat je kan afronden tegen uiterlijk 31 december 2025.

 

Subsidie

Maximaal 2 miljoen euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning

 

Dien hier je subsidieaanvraag in (module subsidiebeheer) 

Meer uitleg over

 

Begeleidingssessies


Infosessie
 

18/11/2021, 9.30-11u

 

Mini-opleiding templates
(optioneel)

23/11/2021, 9.30-11.30u

Inschrijven

 

Opleiding bouwstenen en standaarden
(aangeraden) i.s.m. Digitaal Vlaanderen

1/12/2021, 15-17 u

Inschrijven

 

Check-in
(optioneel)

 

 

Meer info over onze begeleidingssessies.

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.