Oproep 5

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de digitale democratie
  • uitgebreid met werkplek van de toekomst


Omvang

Het gaat om thematische projecten waarbij je een thematische dienstverlening wil vernieuwen, een nieuwe manier van e-participatie wil invoeren of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. Je hebt een duidelijk plan hoe je het resultaat van je digitaliseringsproject zal bereiken. Het grootste deel van je analyse moet dus af zijn.

Een verheldering van je project aan de hand van een pitch en een impactmap volstaat hier niet. Je moet de sterkte en degelijkheid van je plan kunnen aantonen in een blauwdruk, een soort van draaiboek met beschrijving van de praktische organisatie, de onderliggende processen en technologieën die je wil inzetten. 

 

Timing

Oproep actief van 21 maart 2022 tot en met 27 mei 2022
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 30 mei 2022 en 24 juni 2022

Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie maximum 3 jaar na selectie van het project

 

Subsidie

Maximaal 500.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

 

 

Dien hier je subsidieaanvraag in (module subsidiebeheer) 

Meer uitleg over

 

Begeleiding

Bekijk de opnames van de algemene infosessie en van de mini-opleidingen rond templates, front-end toepassingen, bouwstenen en standaarden, handvaten voor het beheersen van digitaliseringsprojecten, en hulp bij het opstellen van een subsidiedossier.

Boek een check-in met het GzG-team om je subsidiedossier te versterken.

 

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.