Oproep 6    Afgesloten

Samenwerking als voorwaarde: Zonder formele samenwerking met minstens 1 ander lokaal bestuur kan een dossier geen positief advies krijgen

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de werkplek van de toekomst
  • de digitale democratie

Omvang

Je wil grootschalige veranderingen doorvoeren aan een omvattend aantal processen. Je hebt een duidelijke visie hoe je dit wil aanpakken en je bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

Oproep actief van 20 juni 2022 tot en met 9 september 2022
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 12 september 2022 en 12 oktober 2022

Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 

Toelichting door initiatiefnemers

14, 15, 16 september 2022

Bij subsidiedossiers voor grootschalige transformaties moet de initiatiefnemer zijn aanvraag mondeling toelichten aan de jury (30 minuten voor toelichting, gevolgd door 15 minuten voor vraagstelling). 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie Het gaat om een meerjarig project dat je kan afronden tegen uiterlijk 31 december 2025.

 

 

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.