Oproepen 2 en 3 geopend

In deze nieuwe fase van Gemeente zonder gemeentehuis kan je zowel aanvragen voor thematische projecten (oproep 2) als voor grootschalige transformaties (oproep 3) indienen, met focus op innovatieve dienstverlening en de werkplek van de toekomst. 

Gemeente zonder gemeentehuis - oproepen2en3


Resultaatsverwachting

We gaan hier een stap verder dan in oproep 1 voor innovatieve concepten. We verwachten dat je een duidelijke visie hebt hoe je het resultaat van je project zal bereiken. Het grootste deel van de analyse moet dus af zijn, en moet je kunnen vertalen in een blauwdruk. Aan het einde van de duurtijd moet de vernieuwing die je voor ogen hebt effectief operationeel zijn.
 

Waarin verschilt een thematisch project van een grootschalige transformatie?

Thematische projecten en grootschalige transformaties vallen onder 2 afzonderlijke oproepen. Het verschil tussen beide zit in de omvang en de complexiteit van de projecten.
 

Thematisch project Grootschalige transformatie
Je project focust op een specifieke, afgelijnde dienstverlening die je wil vernieuwen. Je wil een omvattend geheel van diensten of dienstverlening transformeren en daarvoor zijn simultaan grootschalige veranderingen aan werkprocessen, structuur, ICT-systemen en datahuishouding noodzakelijk. 
Of je wil een duidelijk afgebakende cluster van processen reorganiseren om meer plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Of je wil een omvattend geheel van werkprocessen transformeren om grote stappen te zetten naar de werkplek van de toekomst

 

 

Gemeente zonder gemeentehuis - thematisch of grootschalig

 

Voorbeelden

  Thematisch project Grootschalige transformatie
Burgerzaken
  • De digitale verwerking van kaarten zoals identiteitskaart, rijbewijs, internationaal paspoort
  • De administratieve verwerking van levensgebeurtenissen zoals geboorte, adoptie, huwelijk, overlijden
De ingrijpende, digitale reorganisatie van alle dienstverleningsaspecten van de dienst burgerzaken
Digitaal loket Als gebruiksvriendelijk audiovisueel communicatiemiddel Als communicatiemiddel, inclusief de administratieve handelingen die aansluiten op vernieuwde achterliggende werkprocessen en softwaresystemen (bijvoorbeeld van digitale identificatie over het online invullen van aanvragen en aangiften online met de hulp van de medewerker tot het uitvoeren van betalingen)
Parkeervergunning voor personen met een handicap Digitalisering van de aanvraag van een parkeervergunning voor personen met een handicap, met controle van statuut via toegang tot de federale Kruispuntbank Sociale Zekerheid, incl. het proces voor koppeling en aanpassing van nummerplaten  
Meldingen i.v.m. het openbare domein Creatie van digitale communicatiesystemen (app, website) waarmee burgers meldingen zoals losliggende stoeptegels of zwerfvuil kunnen doorgeven

+  geautomatiseerde flows om de werkorders voor de technische diensten aan te maken
 

 

Niet helemaal zeker binnen welke oproep je project valt? Stel gerust je vraag via gzg@vlaanderen.be

 

Voorwaarden

Door de uiteenlopende omvang en complexiteit verschillen ook de voorwaarden voor een thematisch project en een grootschalige transformatie.

  Oproep 2 voor thematische projecten Oproep 3 voor grootschalige transformaties
Duurtijd Maximaal 3 jaar na indiening Meerjarige projecten met afwerking tegen uiterlijk 31 december 2025
Maximale subsidie Maximaal 500.000 euro per project Maximaal 2 miljoen euro per project
Mondelinge toelichting Neen Ja

 

Focus op innovatieve dienstverlening en werkplek van de toekomst

Voor de oproepen 2 en 3 kan je projecten indienen met focus op innovatieve dienstverlening en op de werkplek van de toekomst. Digitale democratie komt hier niet aan bod.

Innovatieve dienstverlening

We willen het leven van de burger, de ondernemer en de vereniging makkelijker te maken door de dienstverlening van de gemeente innovatief te vernieuwen.

Hoe de burger dit zal voelen? 

Ook hier weer enkele voorbeelden van ideeën die jullie zelf aanbrachten.

  • Dankzij nieuwe communicatiemiddelen zoals een fundamenteel digitaal loket hoeft de burger zich minder te verplaatsen en wordt hij optimaal begeleid door de gemeentelijke medewerker.
  • Via een nieuwsapp is de burger altijd op de hoogte van het nieuws dat voor hem relevant is, op basis van zijn voorkeuren en profiel.
  • De digitalisering van de scharniermomenten in het leven, zoals een overlijden, leidt tot een substantiële vermindering van de administratieve rompslomp voor de burger of diens omgeving.
  • Door automatische rechtentoekenning, bijvoorbeeld voor een leefloon, moet de aanvrager minder bewijsstukken aanleveren en zullen meer mensen krijgen waar ze recht op hebben. 

 

Werkplek van de toekomst

Projecten die focussen op de modernisering van de werkplek van lokale medewerkers komen ook in aanmerking in de oproepen 2 en 3. We denken hier vooral aan de introductie van moderne digitale tools die ingezet worden voor onder meer plaats- en tijdonafhankelijk werken 

Hoe de burger dit zal voelen?

Door volledig draadloos en in the cloud te werken, kunnen medewerkers de gemeente intrekken, met de laptop onder de arm, en burgers ontmoeten dicht bij hun werk- of woonplaats, of zelfs bij hen thuis. 

Veel gestelde vraag

De focus 'werkplek van de toekomst' van Gemeente zonder gemeentehuis gaat niet over investeringen in gebouwen of de loutere aankoop van materiële zaken zoals laptops of een nieuwe telefooncentrale. We subsidiëren projecten die de dienstverlening en werking van de gemeenten versterken, geen aankopen op zich. Aankopen die duidelijk bijdragen tot een betere dienstverlening kan je wel als kost inbrengen.