Planningstool

Wanneer kan je welke projecten indienen?

Tussen september 2021 en september 2022 lanceren wij 7 oproepen, voor verschillende soorten projecten. Maak gebruik van onze planningstool om gericht informatie te krijgen over het project dat je voor ogen hebt.

 

Je wil werken aan de innovatieve dienstverlening

Stap 2: Wat is de omvang van je project?

Ik wil werken aan: Duid hier je keuze aan

Een innovatief concept

Je hebt een mooi idee en je wil deskundige begeleiding, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een ICT-veranderingstraject, de uitwerking van een proof of concept, prototype of experiment, of een behoefteanalyse. Of je wil standaarden definiëren waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen steunen.

checkbox

Een thematisch project
Vb: parkeren, verhuizen, overlijden, opschaling van het contactcenter bij een ramp

Je hebt een duidelijke visie hoe je dit thema of een afgebakende cluster van processen wil aanpakken. Je bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

checkbox

Een grootschalige transformatie
Vb: reorganisatie van de dienst burgerzaken

Je wil simultaan grootschalige veranderingen doorvoeren aan de werkprocessen, de structuur, de ICT-systemen en datahuishouding van een omvattend aantal processen. Je bent klaar om voor een dergelijk meerjarig project een blauwdruk aan te leveren.

checkbox

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.