Eèn digitaal gemeentehuis voor alle Vlaamse Gemeenten opgebouwd uit gedeelde (shareable) slimme (Cloud) services en open datastructuren (interconnectie)
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - digitaal gemeentehuis
Type
Grootschalige transformatie

We leven in een nieuw tijdperk waar digitaal als de norm wordt aanzien. Burgers willen volledig ontzorgd worden door innovatieve, digitale slimme services die altijd en overal beschikbaar zijn. Services die gemakkelijk aan te wenden zijn en intuïtief in gebruik zijn.

Lokale overheden hebben de voorbije jaren grote stappen gezet om de dienstverlening te digitaliseren. Stad Genk heeft bijvoorbeeld een e-loket waar verschillende aanvragen, registraties, meldingen, aankopen en attesten digitaal kunnen aangevraagd worden (https://dienstverlening.genk.be/eloket). Zo heeft elke stad en gemeente een soortgelijke oplossing. Hasselt bijvoorbeeld heeft een digitaal loket (https://www.hasselt.be/nl/digitaalloket). Andere lokale overheden gebruiken Mijn Burgerprofiel om de burgers een overzicht te bezorgen van de officiële gegevens en overheidsadministratie.

De diensten die lokale overheden uitvoeren zijn voor alle gemeenten (Stad en OCMW) soortgelijk. Het is niet evident voor kleinere gemeenten en steden om digitale diensten aan te bieden. Te meer door de ´war on talent´ zal de ontwikkeling van slimme digitale diensten ook voor grotere steden een uitdaging worden.

Een kostenefficiënte oplossing zou erin bestaan om één integrale veilige en slimme oplossing te bouwen voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Die oplossing zou gebaseerd kunnen zijn op een open micro-services (API)-architectuur in de Cloud. Lokale overheden kunnen vanuit hun eigen portaal/website of hun mobiele StadsApp die services aanroepen (API-calls). Dit platform kan gemakkelijk integreren met digitale oplossingen die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen. Het toekomstige datanutsplatform (https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf) kan de data-layer vormen van de nieuwe oplossing. Integraties met bijvoorbeeld het gegevensdelingsplatform MAGDA en andere Vlaamse databanken kunnen vanuit de design veilig - en in overeenstemming met de GDPR-regelgeving - ingebouwd worden. Artificiële Intelligentie kan gebruikt worden om burgers proactief informatie te verschaffen die nuttig kan zijn voor de context (geboorte, overlijden, financiële hulp …) waarin ze zich op dat moment bevinden. De oplossing zou deel kunnen uitmaken van VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur (https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/).

De eigenheid van de gemeenten kan behouden worden door de specifieke portaal/stadsapp die de gemeenten gebruiken en hun slimme toestellen die deze APIs aanroepen.

De grote voordelen van deze centrale oplossing:

  • Vlaamse Steden en Gemeenten kunnen focussen op dienstverlening, klantcontact en het realiseren van de beleidsdoelstellingen, ze worden volledig ontzorgd wat betreft de digitale dienstverlening.
  • Veilige (ICT/GDPR) oplossing
  • Kostenefficiënte en schaalbare oplossing
  • Betere en slimmere dienstverlening voor de burger (door o.a. data-integraties en gebruik van Artificiële Intelligentie en Machine Learning)
  • Duurzame oplossing


Het beschreven voorstel is een grootschalige transformatie met als doel voor alle Vlaamse gemeenten en steden een slimme digitale dienstverlening mogelijk te maken. De transformatie kan enkel succesvol zijn door een co-creatie tussen de Vlaamse gemeenten, de Vlaamse overheid en samenwerking met (externe) partners (CIPAL DV, Kenniscentrum Vlaamse Steden, VVSG …)

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

1 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.