Volgen van Linkende Asset Gegevens - VLAG
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - VLAG
Type
Grootschalige transformatie

Met het VLAG-project (Volgen van Linkende Asset Gegevens) wensen we grootschalig in te zetten op een geheel aan procesverbeteringen voor dienstverlening die te maken heeft met 'assets' die aanwezig zijn op het openbaar domein. Met 'assets' bedoelen we in eerste instantie verkeerssignalisatie maar het project legt ook de basis voor straatmeubilair, paaltjes, bomen …

Enkele voorbeelden van huidige problemen:

  • Een burger meldt een gevaarlijke situatie door schade aan een verkeersbord maar weet niet waar hij dit kan melden en weet niet wie het verkeersbord beheert (ontzorgen van de burger)
  • Een burger vraagt een parkeerplaats aan voor een persoon met een beperking maar kan de stand van zaken niet opvolgen (grotere klantvriendelijkheid)
  • Een burger betwist een parkeerboete omdat het verbodsbord er volgens hem niet stond en niet wettelijk is, maar moet de informatie via mail opvragen bij de overheid (grotere transparantie voor de burger)
  • Een wegbeheerder wenst een beeld te krijgen op de uitgevoerde onderhoudswerken aan een specifiek verkeerslicht maar moet de info in verschillende onderhoudsdossiers opzoeken (efficiëntere werking)
  • Een wegbeheerder wenst een nieuwe verkeerssituatie in te plannen en moet hiervoor zowel een signalisatieplan als een aanvullend reglement opmaken, terwijl het aanvullend reglement zou kunnen gegenereerd worden vanuit het signalisatieplan (efficiëntere werking)


Naar een oplossing
Met het VLAG-projectvoorstel wensen we een oplossing te bieden voor de hierboven beschreven knelpunten door digitaal te transformeren hoe we gegevens structuren en over systemen heen koppelen (Linked Data en OSLO-standaarden) zodat alle beschikbare informatie over een bepaalde asset gekend, opvraagbaar, beschikbaar en bruikbaar is.

Vraag tot samenwerking
Binnen het projectvoorstel willen we middelen ter beschikking stellen van Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Binnenlands Bestuur om

  • een gemeenschappelijk interface te voorzien voor alle wegbeheerders voor het beheren van zowel verkeersborden als wegmarkeringen
  • deze data semantisch, machineleesbaar en open beschikbaar te stellen
  • de data te koppelen met de Interactieve Reglementen Generator om vanuit signalisatieplannen automatisch aanvullende reglementen te genereren


Initiatiefnemer Stad Gent gelooft sterk in dit deel van het projectvoorstel omdat dit het mogelijk maakt om een gedeelde toepassing te hebben (beheerd door AWV) waar zowel verkeersborden als wegmarkeringen bijgehouden worden (kostenbesparing op toepassingen), en dat de werking efficiënter zal maken door het automatisch genereren van aanvullende reglementen (tijdsbesparing).

Binnen het project stellen we een agile werking voor. De deelnemende besturen beslissen welke elementen binnen het kader van het project eerst dienen uitgewerkt te worden.

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

14 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.