Activering commerciële leegstand
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - activering commerciele leegstand
Type
Thematisch project

In hun zoektocht naar een geschikt pand voor het uittesten van een nieuw concept kloppen (aspirant-) ondernemers regelmatig aan bij de Dienst Economie. Echter, door een beperkt overzicht van, en gebrekkige informatie over de leegstaande panden is het onmogelijk om aan succesvolle matchmaking te doen.

Middels een aangepast leegstandsreglement worden de eigenaars gemotiveerd hun pand voor alternatieve verhuurformules aan te bieden en worden deze via een portaalsite in kaart gebracht. Kandidaat-huurders kunnen het aanbod doorbladeren en ontvangen meer informatie dan op de reguliere kanalen wordt aangeboden wat de matchmaking vereenvoudigt.

Het doel van dit project is (aspirant-) ondernemers meer mogelijkheden te bieden om hun concept in praktijk om te zetten om zo tot een grotere diversiteit aan handelszaken te komen die een rijkere shoppingervaring bieden aan de bezoekers en het stadsimago positief beïnvloeden.


 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

11 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.