Digitale assistent
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - digitale assistent
Type
Grootschalige transformatie

Wat?

Hoe kunnen we burgers, ondernemers, verenigingen en bezoekers nog beter toeleiden naar de juiste informatie over aanbod en dienstverlening van de stad? Hoe kan iemand in meer dan 500 producten en diensten nog weten wat kan en mag en wat verplicht is?

We werken de komende jaren aan een beter klantencontactcenter, een vernieuwde productencatalogus en betere vraagregistratie en -opvolging. Maar, ook wie online informatie zoekt, moet makkelijk wegwijs gemaakt worden. Moet ik een vergunning aanvragen als ik deze boom kap, welke verblijfsdocumenten heb ik juist nodig in mijn geval, kom ik in aanmerking voor deze subsidie?

Met een digitale assistent willen we onze klanten vanuit een concrete nood op weg helpen naar de juiste ondersteuning. Geen chatbot die algemeen op de website geplaatst wordt, maar wel gericht op de website, op plaatsen bij producten of diensten die niet eenduidig toe te lichten zijn. We richten ons sterk op het voorbeeld van Amsterdam.

Wat willen we realiseren?

Een werkende digitale assistent voor een aantal concrete cases.

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.