Digitale balie: het beste van 2 werelden
Begeleidende afbeelding
Digitale balie
Type
Grootschalige transformatie

Rotterdam schakelde tijdens de eerste lockdownperiode over naar een digitale balie. De warme begeleiding en het contact met de stadsmedewerker bleef, maar dan op digitale afstand. Zo hebben burgers onmiddellijk contact met een medewerker, kunnen ze al hun vragen stellen en op die manier de dienstverlening aanvragen ongeacht waar ze zich bevinden.

Burgers die nog zoekende zijn en/of vragen hebben, zijn niet steeds geholpen met een online formulier dat ze eender waar kunnen invullen. Zij hebben graag de professionele uitleg en ondersteuning van een stadsmedewerker. De digitale balie combineert de voordelen van plaatsonafhankelijke dienstverlening met de ondersteuning van een medewerker.

Een digitale balie is maar volwaardig als ook zaken als authenticatie, handtekenen, betalen, bezorgen van een document ... digitaal en veilig geregeld is. Als dat kan, openen er zich nieuwe mogelijkheden naar de werkplek van de toekomst voor onze medewerkers en hoeven fysieke balies op termijn niet langer centraal te staan. Graag gaan we die uitdaging aan om ook een volwaardige digitale balie in Vlaanderen te realiseren, in navolging van het voorbeeld in Rotterdam.

 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

1 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.