(Digitale) mobiele dienstverlening aan huis
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - digitale mobiele dienstverlening aan huis
Type
Thematisch project

We willen een milieuvriendelijke, alternatieve, mobiele dienstverlening aan kwetsbare, hulpbehoevenden en minder mobiele inwoners, aanbieden, los van het gemeentehuis.
 

Dat willen we doen door producten van het lokale bestuur en diensten van sociale actoren tot aan de deur of in de eigen woning van de burger aan te bieden. Op die manier willen we een klantvriendelijke oplossing bieden voor personen die zich niet meer naar het gemeentehuis kunnen begeven omwille van immobiliteit of sociaal isolement.

 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

2 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.