Digitalisering lokale economie
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - lokale economie
Type
Thematisch project

De datahuishouding van dienst lokale economie organiseren + aanvragen digitaliseren.

Onder het deel datahuishouding verstaan we het volgende: alle gegevens die binnenkomen van Locatus, KBO, VKBO op een gestructureerde manier bijhouden en aanvullen met eigen informatie (vb naam zaakvoerder, contactgegevens, contacthistoriek...)

Vervolgens deze datahuishouding aanvullen met vergunningen (vb terrasvergunning, horecavergunning...).

De vergunningen die nog niet gedigitaliseerd zijn zoals horecavergunning, worden gedigitaliseerd via een applicatie zodat de aanvraag via o.a. e-loket ondernemers kan aangevraagd en opgevolgd worden.

 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.