Gemeentehuis op maat van de burger
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - gemeentehuis op maat van de burger
Type
Grootschalige transformatie

Een centraal aanspreekpunt dat inspeelt op de wensen van haar burgers met transparante en heldere communicatie, maar welke bovenal bereikbaar is. Met deze visie zetten we een krachtige richting neer die antwoord geeft op de veranderende verwachtingen van de Vlaamse burger.

Lokale besturen willen vernieuwen en reorganiseren, zodat ze hun burgers kunnen voorzien van een modernere dienstverlening van hogere kwaliteit. Er is een duidelijke behoefte aan een gecoördineerde aanpak voor deze reorganisatie en digitale transformatie. Het doel is het uitwerken van een project waarin de burger vooropgesteld wordt.

• Hoe kan een lokaalbestuur klantgericht en proactief klaar staan voor haar burgers?

We stellen ons de vraag hoe we onze dienstverlening kunnen herinrichten zodat we maximaal klaar staan voor de burger. Maar we mogen er niet vanuit gaan dat burgers precies weten wat hun bestuur voor ze kan betekenen. Daarom moeten we burgers proactief verder helpen door te informeren en klantgericht te denken.

• Hoe kunnen besturen digitale oplossingen inzetten om betere dienstverlening te garanderen?

De burger verwacht snellere oplossingen en wil bediend worden waar, wanneer en hoe dit het best voor haar past. Dit vraagt om de structurele inzet van digitale oplossingen als antwoord op deze verwachting. Pure innovatie is natuurlijk erg belangrijk, maar we moeten ook niet vergeten dat de implementatie van deze oplossingen evenmin niet mag worden onderschat.

• Hoe speelt een gemeente best in op de uiteenlopende verwachtingen van haar burgers?

Niet elke dienst die een gemeente aanbiedt kent dezelfde doelgroep. Een transformatie van de frontoffice vereist in de eerste plaats dat we onze burgers leren kennen en begrijpen hoe dat een dienst op de juiste manier kan worden ingericht. Zo kunnen we digitale oplossingen gerichter inzetten en efficiënter optimaliseren.

• Hoe garanderen we (digitale) inclusie en bereikbaarheid voor elke burger?

Modernisering en digitalisering is onvermijdelijk. Maar hoe ga je om met burgers voor wie digitalisering een struikelblok vormt? Het is belangrijk dat we erkennen dat zowel digitale als fysieke gemeentelijke dienstverlening niet alleen naadloos op elkaar moet aansluiten, maar elkaar ook kunnen en moeten aanvullen.

 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

1 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.