Digitalisering kotlabel
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - kotlabel
Type
Thematisch project

We willen een volledig digitale dienstverlening aanbieden aan eigenaars die een woonentiteit verhuren zodat zij 24/7 een aanvraag kunnen indienen, het proces van aanvraag kunnen volgen en de documenten rond hun aanvraag kunnen raadplegen.

We gaan dit doen door VLOK (het programma van Wonen Vlaanderen waarin de meeste gemeenten nu al alle informatie woningkwaliteit in bijhouden) uit te breiden zodat naast woningkwaliteit, ook alle informatie rond brandveiligheid, stedenbouw, binnennummering, tweede verblijfsbelasting, parkeerplaatsen en fietsenstallingen, en EPC op deze locatie bewaard kan worden, en door deze informatie te linken met 'Mijn Burgerprofiel'.

Niet enkel eigenaars van woonentiteiten zullen hierbij voordeel hebben omdat ze al deze informatie via 'Mijn Burgerprofiel' kunnen raadplegen, maar ook syndici, notarissen, verhuurders, en (potentiële) kopers/huurders aangezien behandelende ambtenaren informatie over al deze aspecten sneller kunnen aanleveren dankzij een duidelijk overzicht in 1 systeem (VLOK). 


 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

16 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.