Stroomlijnen en digitaliseren van subsidieprocessen
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - subsidieprocessen
Type
Grootschalige transformatie

Wat?

Subsidies, toelagen, tussenkomsten en premies zijn de grootste productgroep van ons stedelijk aanbod. In dit project willen we aan de hand van een aantal types subsidies enkele generieke subsidieprocessen uittekenen, zodat deze telkens hergebruikt kunnen worden door alle diensten die een gelijkaardig type subsidie uitkeren. Daarnaast willen we ook de digitale bouwstenen (aanmelden, dossierstatus in Mijn Burgerprofiel, formulier, afhandeling, koppelingen naar financieel systeem en besluitvorming,…) klaarzetten voor deze subsidietypes, waardoor we stelselmatig alle 90 subsidies binnen de stad kunnen digitaliseren, zonder telkens het warm water uit te vinden. Voor burgers, verenigingen en bedrijven wordt de werkwijze herkenbaar en gelijkvormig.

Waarom?

Zowel intern binnen stad Leuven als bij alle steden en gemeenten wordt telkens nagedacht over procedures en werkwijzen. Deze werkwijzen willen we stroomlijnen en digitaliseren.

Wat willen we realiseren?

 

  • Een eenvoudig, efficiënt, maar correct subsidieproces per type subsidie
  • Realiseren van de digitale aanvraag
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van automatisering en automatisch advies
  • Hergebruik van de bouwstenen voor digitale interactie (Mijn Burgerprofiel, Ondernemersloket, V-loket ...) zodat statusinformatie en overzicht bij elkaar blijft


Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar een klankbordgroep van andere steden en gemeenten om de uitgewerkte processen af te toetsen op overdraagbaarheid naar andere gemeenten.

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

10 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.