Digitalisering van toegang tot en opname van sociale rechten, voordelen en diensten
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - digitalisering toegang sociale voordelen
Type
Thematisch project

Wat

  • Gekende informatie digitaal bundelen, linken, hergebruiken en helder (her)formuleren
  • Maximale inzet op digitale aanvraagprocedures met verbeterde procesefficiëntie

Doel

Burgers, in het bijzonder mensen in een kwetsbare situatie, en medewerkers van zowel lokale besturen als externe (sociale) organisaties die deze burgers begeleiden, sneller, efficiënter én op maat (van deze burgers) toegang geven tot opname en/of gebruik van sociale diensten, rechten en voordelen.

Zo kunnen burgers en medewerkers, 24/7 via hun tablet, smartphone of computer online een overzicht maken van de lokale, Vlaamse en federale sociale diensten, voordelen en rechten die van toepassing zijn op hun situatie/de situatie van de burger met een hulpvraag.

Dat overzicht kunnen ze opslaan om later of elders opnieuw te raadplegen. Daarnaast wordt er ingezet op een vermindering van de administratieve stappen bij het verkrijgen van die rechten en voordelen of het gebruikmaken van sociale dienstverlening.

Medewerkers van lokale besturen en externe (sociale) organisaties worden hierdoor ontlast waardoor de tijd voor hulp- en dienstverlening kwalitatiever kan worden ingezet.

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

17 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.