Samenwerking is een must

Samenwerking en kennisdeling zijn belangrijke pijlers waar GzG op steunt. 

Samenwerking tussen besturen geeft de projecten een boost op vlak van inspiratie, kwaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid, zo blijkt duidelijk uit de ingediende subsidiedossiers en de opvolggesprekken met lopende GzG-projecten.

De meerwaarde van samenwerking is zo overtuigend dat we dit voortaan als voorwaarde stellen. Hou hier zeker rekening mee, want zonder formele samenwerking met minstens 1 ander lokaal bestuur (zie samenwerkingsovereenkomst) zal  jullie dossier geen positief advies kunnen krijgen!

Om de lokale besturen de beste kansen te bieden hieraan te voldoen, verschuiven we de deadline van oproep 5 voor thematische projecten naar 1 juli 2022. 

 

“Samenwerking leidt tot robuuste oplossingen die gedeeld kunnen worden met andere lokale besturen”  (visienota Lokaal Digitaal)