Wie kan een subsidiedossier indienen?

Volgende initiatiefnemers, gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen een aanvraag indienen en middelen ontvangen: 
o    een lokaal bestuur;
o    een lokaal bestuur dat optreedt als penhouder voor verschillende lokale besturen;
o    een intergemeentelijke samenwerkingsverband dat optreedt als penhouder voor verschillende lokale besturen (deel 3, DLB);
o    de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC, voor gemeenschapsmaterie)

Voor de initiatiefnemers in het kader van Gemeente zonder gemeentehuis beperken we lokale besturen tot de Vlaamse gemeenten. Gezien de verregaande integratie van OCMW en gemeente, kunnen OCMW’s ook een aanvraag indienen bij Gemeente zonder gemeentehuis. Ook autonome gemeentebedrijven (AGB’s) kunnen een aanvraag indienen: het zijn immers diensten met rechtspersoonlijkheid opgericht door de gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang.

De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen als partner van de initiatiefnemer meewerken aan het project, en in die hoedanigheid ook middelen ontvangen van de initiatiefnemer, op voorwaarde dat dit bijdraagt aan de opschaling van de initiatieven. 

Ondernemingen of kennisinstellingen kunnen als onderaannemer betrokken worden (bijvoorbeeld deelname aan marktverkenningen, externe begeleiding aanbieden, aanbieden van ontwikkelingen, diensten en toepassingen), maar kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Bij het indienen van de subsidieaanvraag verwachten we dat de initiatiefnemers vastliggen in de samenwerkingsovereenkomst. Partners hoeven nog niet gekend te zijn. Onderaannemers moeten nog niet gekend zijn zolang maar duidelijk is voor wat er onderaannemers worden ingezet.


Samenwerking

De noden die je wil aanpakken, staan vaak ook op de prioriteitenlijst van andere lokale besturen.

Door gelijkaardige uitdagingen samen aan te pakken, kan je de werklast spreiden, kennis delen en sneller resultaten boeken. Je krijgt ook een bredere kijk op de uitdaging, waardoor de oplossing ook breder inzetbaar zal zijn. 

Welke samenwerking komt in aanmerking? 

Vlaanderen moedigt projecten op (sub)regionale schaal aan, volgens de principes van de regiovorming. Ook andere samenwerkingsvormen, zoals tussen steden en gemeenten uit verschillende referentieregio’s, komen in aanmerking.


 

Matchmaking

Heb je een idee of initiatief dat je samen met andere gemeenten wil uitwerken? Laat het ons weten, dan publiceren we je idee op deze website zodat geïnteresseerde gemeenten kunnen reageren.

Of sluit aan bij een initiatief van een andere gemeente

Ga nu naar de matchmaking tool

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.